Varning eller återkallelse av körkort

2015-06-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
TS har skickat mig ett brev om återkallande av körkort. Anledningen är att jag, för ett år sedan, körde ihop med en cyklist efter att jag inte såg den när jag körde ut från en väjningsplikt-skylt. Cyklisten blev ej allvarligt skadad.Jag har betalat böter för detta.Men grejen är den att olyckan skedde efter jag svängt ut från korsningen. Jag körde alltså aldrig rakt på cyklisten. Utan att vi åkte in i varandra, sidleds. Vilket gjorde att cyklisten vurpade. Kan också tillägga att cyklisten dök upp på min vänstra sida, när det är högertrafik, även för honom.Jag anser att återkallande av körkort är ett mycket hårt straff, borde det inte räcka med varning?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!

När någon gör sig skyldig till vissa brott eller uppträder på vissa i 5 kap 3 § körkortslagen (1998:488) angivna sätt så ska körkortet återkallas. Du finner lagtexten och de olika grunderna för återkallande genom att klicka här. Huvudregeln är således att körkortet ska återkallas om föraren gjort sig skyldig till något som anges bestämmelsen. Enligt 5 kap 9 § körkortslagen ska en varning istället ges om det "av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd". Krav finns alltså här på att varningen ska anses vara en "tillräcklig åtgärd" på grund av "särskilda skäl". Vad som kan utgöra särskilda skäl är inte stadgat i lagtexten utan avgörs i varje enskilt fall. Huruvida det i Ditt fall skulle vara tillräckligt med en varning är därför inte möjligt att svara på med de i frågan angivna omständigheterna. Det är en bedömning som Transportstyrelsen får göra med beaktande av omständigheterna i fallet. Dock, som jag skrev ovan, är en varning något som ges om det anses vara en tillräcklig åtgärd på grund av särskilda skäl. Anses det inte vara en tillräcklig åtgärd ska alltså körkortet återkallas.

Om Du anser att Transportstyrelsens beslut är felaktigt kan Du överklaga detta till förvaltningsrätten. Det kostar inget att överklaga och varje part står för sina egna kostnader ex. kostnader för ombud. Av beslutet om återkallande av Ditt körkort ska det framgå hur Du ska gå tillväga om Du vill överklaga och inom vilken tid detta ska ske. Du ska bl.a. ange varför Du anser att beslutet ska ändras, hur Du vill att det ska ändras och omständigheter Du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till. Dina personuppgifter ska även anges. Du kan läsa mer om att överklaga ett myndighetsbeslut på Sveriges Domstolars hemsida genom att klicka här.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll