Varför tillsätts en konkursförvaltare vid en konkurs av ett dödsbo och vem sak betala förvaltaren?

FRÅGA
När man satt ett dödsbo i konkurs, och tingsrätten godkänt det, varför tillsätts en konkursförvaltare när boutredning redan är gjord och vem ska då betala konkursförvaltaren?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

Angående den första frågan så förstår jag att det kan verka konstigt en konkursförvaltare ska behövas då boutredningen redan är gjord. En konkursförvaltare har dock fler uppgifter än att endast upprätta en förteckning över skulderna och tillgångarna i konkursboet. Till exempel så ska förvaltaren ta ställning till om hen ska driva talan om återvinning, se till att all egendom säljs så fort som möjligt på ett lämpligt sätt och upprätta ett utdelningsförslag. Utöver detta finns många fler regler och aspekter att ta hänsyn till. Sammantaget så anser lagstiftaren att detta är så pass komplicerat att det krävs en förvaltare som har särskilda kunskaper och färdigheter för att detta ska gå till på rätt sätt.

Beträffande den andra frågan så ska kostnaderna för förvaltaren tas ur boet, se Konkurslagen 11 kap 1 § och 14 kap 1-2 §§. Med andra ord ur den avlidnes tillgångar. Räcker inte dessa tillgångar så betalar staten resten, se Konkurslagen 14 kap 2 §. Arvingarna behöver inte betala. Man ärver inte skulder.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll