Varför sitter man endast 2/3 av sitt fängelsestraff?

2020-04-11 i Påföljder
FRÅGA
https://lagen.nu/1962:700Hej! Efter många år med missbruk och kriminalitet fick min son fängelse. Först sa dom 2 månader, men det blev 3 till. Så 5 månader totalt. Jag och min son var glada för vi båda såg det som en ny chans för honom. Bli drogfri och ordna upp sitt liv! Han hinner bara in dit och får då höra, att om han sköter sig så blir han fri om 40 dagar, om han missköter sig 60 dagar! Hur ska han lyckas vända sitt liv på 40 dagar! Varför ens få ett straff? Är inget straff alls! Varför inte sitta av sina 5 månader? Det är ju ändå ett milt straff. Varför är det så här? Känns helt hopplöst nu, han kommer börja om där han slutade förmodligen. 40 dagar avskräcker knappast någon! Besviken på lagen i det här fallet. Ger dessutom fel signaler till ungdomarna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som så att du inte förstår varför man endast avtjänar en del av sitt fängelsestraff och inte hela. Jag kommer därför att förklara lite kring hur lagstiftningen ser ut idag och syftet bakom detta. Med detta hoppas jag att du får en lite klarare bild om varför det ser ut som det gör idag, trots att man kan ha olika åsikter kring detta. Regler kring detta finner vi i brottsbalken (BrB).

Lagstiftningen

Huvudregeln är att man sitter i fängelse 2/3 av det dömda straffet, och därefter sker en villkorlig frigivning (26 kap 6 § BrB). Att notera är att man även får räkna av tiden man har suttit häktad från fängelsestraffet.

När den dömde friges villkorligt, börjar en så kallad prövotid att löpa. Prövotiden motsvarar den tid som återstår av straffet. Prövotiden är dock alltid minst ett år (26 kap 10 § BrB). Notera att det finns undantag för villkorlig frigivning.

Under prövotiden ska den frigivne vara skötsam, försöka försörja sig efter sin förmåga och rätta sig efter vad hen är skyldig att göra (26 kap 14 § BrB). Om den frigivne begår ett brott under prövotiden, kan detta innebära att domstolen dömer till en ny påföljd. Den tidigare påföljden blir dock oförändrad och den dömde ska då verkställa båda påföljder parallellt (34 kap 1 § BrB).

Sammanfattningsvis anses ett fängelsestraff pågå dels under anstaltsvistelsen och dels under den följande prövotiden om den dömde blivit villkorligt frigiven. En fängelsedom anses därför vara fullbordad vid prövotidens utgång.

Syftet bakom lagstiftningen

Jag kommer att förklara kort vad syftet bakom lagstiftningen är. Mitt svar är alltså inte uttömmande, men jag hoppas att det ger dig en lite klarare bild av läget.

Syftet med reglerna om villkorlig frigivning anges i förarbetena bl.a. vara att genom en mer individualiserad verkställighet främja de intagnas motivation att förändra sitt beteende och skapa förutsättningar för dem att själva medverka till sin anpassning i samhället. I detta ligger att ge incitament till skötsamhet under verkställighet och till att de intagna själva aktivt verkar för en positiv utveckling och till förbättrade frigivningsförhållanden. I slutändan syftar åtgärderna till att minska risken för återfall i brott (se prop. 2005/06:123 s. 54).

Du kan läsa mer om politiken bakom detta här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91094)