Varför särbehandlas unga lagöverträdare?

2020-01-23 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad motiveringen till att ungdomar får sänkt straff när de är 18 år trots att de får rösta och dricka alkohol och därmed behöver vara ansvarstagande? Varför behöver de inte stå till svars för sina olagliga handlingar när det är vad som förväntas av fängelset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så gäller den vad motivet är bakom bestämmelsen om att lagöverträdare mellan 18 och 21 år straffas lindrigare än personer över 21 år.

Har någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år, ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Domstolen får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt 21 år får inte dömas till svårare straff än fängelse i tio år. Om fängelse på längre tid och på livstid är föreskrivet för brottet eller om man har begått flera brott (se 26 kap. 2 § brottsbalken), får dock dömas till fängelse i högt fjorton år (29 kap. 7 § brottsbalken).

Vid bestämmandet av påföljd för brott ska domstolen alltså ta hänsyn till lagöverträdarens ålder. Det finns olika ideologiska ståndpunkter kring så kallad ungdomsrabatt och de har ändrats över tid men några av motiven bakom att unga lagöverträdare får lindrigare straff är följande. Forskning visar att unga har en mindre utvecklad ansvarsförmåga än vuxna och har svårare att kontrollera impulser. Därför bör straffsystemet ta hänsyn till detta och ha högre tolerans gentemot unga lagöverträdare. Ett annat motiv till att ha straffreduktion för unga lagöverträdare är att unga riskerar att drabbas hårdare av straff och framförallt fängelsestraff. För yngre lagöverträdare anses vård- och uppfostringsbehovet överväga och då är fängelse en mindre lämplig påföljd.

En person som är mellan 18 och 21 år och som döms för ett brott får alltså stå till svars för sin olagliga handling men genom ett lindrigare straff än om personen varit äldre. Att åldersgränsen har dragits vid 21 år har precis som myndighetsåldern vid 18 år ingen egentlig förklaring men får antas bero på att forskning har visat att hjärnan är fullt utvecklad först efter tjugoårsåldern. I andra länder råder andra myndighetsåldrar och i andra länder kan små barn dömas till fängelse. I Sverige har lagstiftaren (riksdagen) gjort avvägningen att det är viktigare för samhället att den unga lagöverträdare bryter sin kriminella bana än att denne straffas på samma sätt som en äldre vuxen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du är intresserad av ämnet rekommenderar jag att läsa betänkandet av Ungdomsreduktionsutredningen Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) här. Det är även källan till mitt svar ovan.

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92198)