Varför man blir kallad till bouppteckning

FRÅGA
Hej! Jag har blivit kallad till boupptäckning.Personen som avlidit är halvsyskon till min mor.Inga bröstarvingar finns.Testamente finns där hela kvarlåtenskapen ges till två utomstående personer.Frågan är om jag kan ha rätt till arv, och om inte, varför blir man kallad till isåfall kallad till boupptäckning.Tacksam för svar mvhAnders
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De som ska kallas till en bouppteckning är samtliga dödsbodelägare, se 20:1-2 ärvdabalken. Dödsbodelägare är man som legal samt testamentarisk arvinge, se 18:1 ärvdabalken. Om det finns arvingar som har gått miste om sitt arv på grund av ett testamente ska alltså även dessa kallas, om testamentet ännu inte har vunnit laga kraft. Ett testamente vinner laga kraft när det godkänts av arvingen/arvingarna, eller när testamentet delgivits och ingen av arvingarna klandrat det inom 6 månader.

Varför du blir kallad till bouppteckning

Det som har hänt är alltså förmodligen att din mors halvsyskons testamente inte ännu har godkänts av arvingarna och alltså inte vunnit laga kraft. Det är därför som du, som en av den avlidnes arvingar, blir kallad till bouppteckningen, och anledningen till detta är att ge dig som legal arvtagare en möjlighet att tillvarata dina intressen i bouppteckningen. Det du kan göra för att tillvarata dina intressen är att väcka en klandertalan, se 14:4-5 ärvdabalken, som ska skickas in till tingsrätten inom 6 månader från att du blev delgiven testamentet.

Om klandertalan

För att din klandertalan ska bifallas krävs att det föreligger en klandergrund enligt 13 kapitlet ärvdabalken. Grunder för klander föreligger vid formfel (att testamentet inte uppfyller formkraven som finns i 10:1 ärvdabalken), om testarn upprättat testamentet under psykisk störning samt obehörig påverkan och motivvillfarelse. Det är de arvingar som påstår att något av dessa saker föreligger som måste bevisa att det är så. Förutom om det föreligger formfel av testamentet, då är det istället testamentstagarna (alltså de två utomstående personerna) som måste bevisa att så inte är fallet. Man klandrar ett testamente för egen del, så om domstolen kommer fram till att det finns grund för din klandertalan är det endast "din del" av testamentet som blir upplöst. Om andra arvingar också vill förklara testamentet ogiltigt måste de också skicka in en klandertalan.

Du blir alltså kallad till bouppteckning för att du är en arvtagare och alltså även en dödsbodelägare. Du kan ha rätt till arv om du klandrar testamentet och tingsrätten anser att någon av klandergrunderna föreligger.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84401)