Varför hör polisen inte av sig flera månader efter att jag anmält ett bedrägeri?

FRÅGA
Hej!Jag anmälde ett bedrägeribrott för över ett halvår sedan och har fortfarande inte fått någon information om hur det går. Har de glömt bort mig eller har de lagt ned utredningen? Jag har gett dem alla bevis som behövs men ingenting händer.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret på något vis går det bra att skriva en kommentar här på hemsidan eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Det är svårt att svara på varför du inte fått någon återkoppling ifrån den polis eller åklagare som ansvarar för utredningen. Sannolikt är arbetsbelastningen hög och ditt ärende av låg prioritet, vilket förstås är väldigt tråkigt att höra när man blivit utsatt för en brottslig, och inte minst kränkande, handling. Min enkla rekommendation, eftersom det känns meningslöst att spekulera om orsaken till tystnaden, är att du kontaktar polisen och frågar vilken status din anmälan för närvarande har.

Utöver detta kan du överväga att själv kräva pengar av förövaren. Detta görs genom att skicka in en s.k. stämningsansökan till tingsrätten, där du skriver ned vad som har hänt och presenterar din bevisning (t.ex. mejl eller överföringar från banken). Tingsrätten kommer därefter höra av sig till din motpart (d.v.s. den som du anser har gjort sig skyldig till bedrägeriet), som får möjlighet att ge sin egen version av vad som har inträffat.

Så småningom blir det en förhandling i domstolen, vilket följs av en dom. Under förutsättning att du vinner är bedragaren skyldig att betala dig ett skadestånd som motsvarar värdet av det du blivit lurad på, ränta på det beloppet samt eventuella rättegångskostnader.

För att maximera chanserna till framgång i en privat rättsprocess är det alltid bra att ta hjälp av någon som har åtminstone grundläggande juridiska kunskaper på det aktuella området. Om du närmare vill undersöka möjligheten att stämma den person som utsatt dig för bedrägeriet tycker jag därmed att du ska ta kontakt med en jurist (exempelvis någon av mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline). Vill du ha fortsatt dialog med mig är jag som sagt tillgänglig per mejl.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97608)