FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar15/02/2020

Varför har min man fotograferat mitt pass och tagit med när han skulle ingå låneavtal?

Hej

Min man har tagit ett lån av en vän på 600 000 tkr. Jag har fått veta att han i hemlighet fotograferat mitt pass och tagit med vilket enligt honom var nödvändigt att visa upp på banken. Allt detta har gjorts utan min vetskap eller medgivande.

Jag är inte delaktig och visste inte om detta lån och undrar nu om han och banken kan göra så? Vad händer vid ev dödsfall eller skilsmässa? Varför krävde banken uppgift från min id-handling som inte visste om detta lån alls? Skulle de inte behöva min namnunderskrift i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har din man lånat 600.000 kronor. Han har utan din vetskap fotograferat ditt pass och tagit med till banken, vilket enligt honom var nödvändigt att visa upp. Du är inte delaktig och visste inget om detta och undrar nu om banken kan göra så. Du undrar vidare vad som händer vid dödsfall eller skilsmässa och om inte även din underskrift borde behövts.

I ditt fall är det tyvärr väldigt svårt att besvara exakt varför din man fotograferat ditt pass och tagit med inför att han skulle låna pengar. Utgångspunkten enligt svensk rätt är att det inte är möjligt att binda tredje man i avtal. För din del innebär det att din man inte kan ingå ett avtal om ett lån som skapar någon betalningsskyldighet för dig. För att du ska bli solidariskt betalningsskyldig med din man, krävs det att även du ingår avtalet (dvs. skriver under lånehandlingen).

I Äktenskapsbalken (ÄktB) finns bestämmelser enligt vilken en make utan andra makens samtycke inte får sälja, inteckna eller hyra ut fast egendom som utgör makarnas egendom eller är giftorättsgods (7 kap. 5 § ÄktB). Om din make som säkerhet för lånet har intecknat eventuell fast egendom han innehar som är antingen er gemensamma bostad, eller utgör giftorättsgods, krävs det samtycke från dig. Samtycket ska vara skriftligt. Även i detta fallet krävs som synes att du skriver under.

Enligt Äktenskapsbalkens regler råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det stadgade innebär att skulder är personliga. Om din make skulle avlida, eller ni skulle skilja er, kommer det att göras en bodelning. I bodelningen räknas vad en make har i skulder av från det giftorättsgods maken har. Desto mer skuldsatt en make är, desto mindre giftorättsgods kommer hen att gå in med i bodelningen och desto mer måste den andre maken dela med sig av. Om en make har större skulder än vad hen har tillgångar kommer maken att gå in med noll kronor i giftorättsgods och makarna får dela på den andre makens giftorättsgods.

I ditt fall är det tyvärr omöjligt att besvara varför din make tagit med sig ditt pass inför lånet. Under förutsättning att du inte undertecknat några papper (eller din underskrift förfalskats) är du inte heller inblandad i lånen. Min rekommendation är att du, om möjligt, pratar med din make om det som skett. Ett alternativ kan även vara att du vänder dig till banken för att fråga.

Om något är oklart, eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?