Varför har jag inte fått någon påföljd trots att jag erkänt brott? Kan det ske flera år senare?

2018-09-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga gällande ett brott. Jag gjorde en dum grej för 3 år sen och åkte fast för det. Jag erkände brottet och lämnade mitt förhör hos polisen. Jag har inte hört något sen dess, varken fått några papper hem från polisen eller fått ett strafföreläggande. Varför har jag inte fått något hemskickat eller fått någon dom? Kan polisen skicka hem ett strafföreläggande om 2 år för ett brott jag gjorde för fem år sen? Eller blir det preskriberat om man inte fått en anmälan efter brottet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att besvara dina frågor om preskription och sedan ge en möjlig förklaring till varför du inte har fått något strafföreläggande eller en dom .


Inget strafföreläggande eller åtal efter att preskriptionstiden har löpt ut

Precis som du antyder beror svaret på din fråga på när brottet preskriberas. Preskriptionstiden varierar mellan brott beroende på hur allvarliga de anses vara.

Om brottet maximalt kan ge fängelse i 12 månader, är preskriptionstiden på två år. Om brottet maximalt kan ge mellan 13 och 24 månaders fängelse, är preskriptionstiden fem år. Om brottet maximalt kan ge mellan 25 månaders och 8 års fängelse, är preskriptionstiden tio år. Om brottet maximalt kan ge fängelse på viss tid över 8 år, är preskriptionstiden femton år. Om brottet kan ge livstids fängelse, är preskriptionstiden tjugofem år. Mord preskriberas dock aldrig. (se 35 kap 1 § brottsbalken, här)

Så länge det brott du har begått inte har preskriberat kan du bli åtalad eller få ett strafföreläggande. Har brottet dock blivit preskriberat kan du varken bli åtalad eller få ett strafföreläggande.

Har en åtalsunderlåtelse skett?

En anledning till att du inte har fått hem ett strafföreläggande eller blivit åtalad och därigenom fått en dom, kan vara att åklagaren beslutade om åtalsunderlåtelse. Det kan ske när den misstänkte har erkänt och det står klart att denne begått brottet. Åklagaren har då beslutat att något åtal inte ska väckas och att någon påföljd inte ska utdömas. Observera att en åtalsunderlåtelse hamnar i belastningsregistret. Du kan därför enkelt kontrollera om det är en åtalsunderlåtelse som har skett genom att begära ut ditt belastningsregister här.

Sammanfattningsvis kan det alltså vara så att du har fått en åtalsunderlåtelse. Du kommer då inte kunna få någon påföljd för brottet. Har du inte fått en åtalsunderlåtelse, gäller preskriptionstiderna. Du kommer bara kunna få ett strafföreläggande eller bli åtalad fram till dess att preskriptionstiden har löpt ut. Hur lång den tiden är beror på vad det är för brott du erkänt och dess maximala straff.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2129)
2019-05-26 Skadestånd med anledning av brott och övergrepp i rättssak
2019-05-24 Kommer ett belastningsregister påverka mina möjligheter att få jobb?
2019-05-24 Kan man få bort uppgifter från belastningsregistret?
2019-05-23 Dömd för ringa narkotikabrott – kan min flickvän fortfarande arbeta som väktare?

Alla besvarade frågor (69309)