FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/11/2020

Varför har banken fryst mitt bankkonto?

Hej min bank har fryst våra konto och valt att avsluta våra uppdrag utan att informera oss. När jag ringer så får jag inget svar.

Jag har svarat på alla frågor dom har ställt och kontinuerligt uppdaterad mina uppgifter.

Kan dom bara göra så?

Hur får jag tillgång till mina pengar som jag har hos banken?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag ska försöka besvara dina frågor så gott jag kan utan att veta hur hela situationen ser ut. Ibland kan banken frysa konton om dem misstänker att kontot har använts på ett olagligt sätt. Jag vet inte om fallet är så för dig, men jag utgår ifrån det eftersom du inte sagt något annat.

Allmänt om regleringen
Om banken har anledning att ifrågasätta någons insättningar eller transaktioner så har de skyldighet att frysa kundens konto. Den här frågan regleras främst i Penningtvättslagen som infördes i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen är baserad på ett EU-direktiv som ställer väldigt höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. Banken har därför rätt att frysa bankkonton om det finns skäl att misstänka att egendom har blivit föremål för penningtvätt eller är avsedd för finansiering av terrorism (penningtvättslag 4 kap. 11 §). Förfarandet brukar gå till så att banken först ställer frågor till kontoinnehavaren, och om innehavaren inte svarar tillfredsställande eller inte svarar alls så har banken skyldighet att frysa kontot tillsvidare.

Definitioner
Penningtvätt definieras som tillgångar (såväl pengar som annan egendom) som härrör från brott eller brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Vad du bör göra
Som redan nämnt har banker numera skyldighet att ingripa när det kommer till misstänkt aktivitet, även om det dessvärre leder till olägenhet för dig som kund. Jag kan såklart inte uttala mig om huruvida frysningen av ditt bankkonto var korrekt, men de har som sagt ganska stort handlingsutrymme när misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism väcks. Därför rekommenderar jag att du försöker samarbete med din bank genom att tillhandahålla all relevant information som krävs. Först och främst bör du ta kontakt med klagomålsansvarig på din bank om du inte redan har gjort det. Den klagomålsansvariga har till uppgift att bedöma om banken har fattat felaktiga beslut, så om den klagomålsansvariga bedömer att så är fallet kan banken fatta ett nytt beslut i frågan. Om banken ändå vägrar att samarbeta så kan du anmäla händelsen till Finansinspektion som utövar tillsyn över Sveriges banker. Du kan även anmäla incidenten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARNs beslut är inte juridiskt bindande men följs så gott som alltid, HÄR kan du läsa mer om hur du går tillväga. Det är väldigt märkligt att banken inte besvarar dina samtal eftersom de allra flesta banker erbjuder personlig service dygnet runt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia ViklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?