Varför finns inte min dom med i belastningsregistret?

2019-09-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag har avtjänat ett 40 dagar långt fängelsestraff för grovt rattfylleri 2018. Varför finns detta inte i Belastningsregistret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tyvärr går det inte att besvara varför det inte finns registrerat i belastningsregistret att du dömts till fängelse. Enligt 3 § i lagen om belastningsregister ska det registreras uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. I normalfallet ska uppgifter om fängelsestraff gallras först tio år efter frigivningen (17 § p1). Registret förs av polismyndigheten, och det bästa förslag jag kan ge är att du kontaktar dem för vidare information om varför du inte finns med i registret.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2230)
2019-11-14 Överklaga tingsrättens dom till hovrätten
2019-11-12 Får föräldrar bjuda sin underåriga barn på alkohol?
2019-11-10 Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregister?
2019-11-10 Vilket rekvisit är inte uppfyllt ifall det inte är säkert vem som utfört ett brott?

Alla besvarade frågor (74577)