Är kvinnor mer skyddade än män mot fridskränkning?

FRÅGA
Varför finns det ingen lag om "Mannsofredande"? Det finns mycket skydd för kvinnor men för lite för män. Hur ligger det till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Brottet grov kvinnofridskränkning lades till i brottsbalken 1998 som en del av kvinnofridsreformen för att markera mot mäns våld mot kvinnor. Att brottet grov kvinnofridskränkning finns innebär däremot inte att en man har ett lägre skydd än en kvinna. I 4a§ Brottsbalken finns nämligen två brottsrubriceringar, nämligen grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det som skiljer de olika brotten åt är hur offret beskrivs. I övrigt innebär brotten samma gärning och leder till samma straff.

Män erhåller därför samma skydd som kvinnor mot upprepade kränkningar i form av våld, hot eller sexualbrott. Grov kvinnofridskränkning är därmed egentligen en överflödig bestämmelse då samma skydd finns genom grov fridskränkning. Däremot finns den med syfte att markera och underlätta åtal mot män som upprepat kränker en närstående kvinna.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att kontakta oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AB7 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-22 11:49
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (813)
2019-09-14 Olovligen befinna sig i annans trädgård
2019-09-07 Vägrar logga ut från konto på laptop, åtgärder?
2019-09-03 Jag blir hotad av mannen som är pappa till mitt ofödda barn, vad ska jag göra?
2019-09-02 Vad innebär brottet "grov fridskränkning"?

Alla besvarade frågor (72862)