Är kvinnor mer skyddade än män mot fridskränkning?

FRÅGA
Varför finns det ingen lag om "Mannsofredande"? Det finns mycket skydd för kvinnor men för lite för män. Hur ligger det till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Brottet grov kvinnofridskränkning lades till i brottsbalken 1998 som en del av kvinnofridsreformen för att markera mot mäns våld mot kvinnor. Att brottet grov kvinnofridskränkning finns innebär däremot inte att en man har ett lägre skydd än en kvinna. I 4a§ Brottsbalken finns nämligen två brottsrubriceringar, nämligen grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det som skiljer de olika brotten åt är hur offret beskrivs. I övrigt innebär brotten samma gärning och leder till samma straff.

Män erhåller därför samma skydd som kvinnor mot upprepade kränkningar i form av våld, hot eller sexualbrott. Grov kvinnofridskränkning är därmed egentligen en överflödig bestämmelse då samma skydd finns genom grov fridskränkning. Däremot finns den med syfte att markera och underlätta åtal mot män som upprepat kränker en närstående kvinna.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att kontakta oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (843)
2019-11-14 Vad räknas som telefonterror?
2019-11-13 Är det tillåtet för utomstående att fotografera i mitt hem inomhus?
2019-11-06 Regler om fotografering av personer på allmän plats
2019-10-31 Får min granne gå in på min tomt när grinden är stängd?

Alla besvarade frågor (74578)