Är kvinnor mer skyddade än män mot fridskränkning?

Varför finns det ingen lag om "Mannsofredande"? Det finns mycket skydd för kvinnor men för lite för män. Hur ligger det till?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Brottet grov kvinnofridskränkning lades till i brottsbalken 1998 som en del av kvinnofridsreformen för att markera mot mäns våld mot kvinnor. Att brottet grov kvinnofridskränkning finns innebär däremot inte att en man har ett lägre skydd än en kvinna. I 4a§ Brottsbalken finns nämligen två brottsrubriceringar, nämligen grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det som skiljer de olika brotten åt är hur offret beskrivs. I övrigt innebär brotten samma gärning och leder till samma straff.

Män erhåller därför samma skydd som kvinnor mot upprepade kränkningar i form av våld, hot eller sexualbrott. Grov kvinnofridskränkning är därmed egentligen en överflödig bestämmelse då samma skydd finns genom grov fridskränkning. Däremot finns den med syfte att markera och underlätta åtal mot män som upprepat kränker en närstående kvinna.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att kontakta oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin GidingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo