Varför fick jag en varning för min fortkörning?

2020-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Jag körde för fort på en 30 sträcka, jag körde 47 km/h. På plats erkände jag mitt brott och gick böter på 2800kr som jag betalde. Idag fick jag hem ett brev om Preliminärt beslut om varning från Transportstyrelsen. Jag har inte fått böter tidigare, iaf inte de senaste 3-4 åren. Har haft körkort i ca 10 år. Hur kan jag få en varning ? Bara en fortkörning. Tips på vad jag ska skriva för att slippa varningen? Tycker det låter konstigt att jag får en varning. Hade haft mer förståelse om jag tex kört för fort några gånger inom de närmaste 2-3 åren.Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Indraget körkort

Körkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Ringa fortkörning

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-20 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen upp till 30 km/h. Normalpåföljden vid en överträdelse med 16-20 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 21 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.

Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 30 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 17 km/h. Av den anledningen fick du en varning eftersom det har ansetts vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.

Det är alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter. Det är nämligen inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.


Om du vill klaga på varningen

Om du godkänner Transportstyrelsens preliminära varning vinner den laga kraft, vilket innebär att beslutet därefter inte kommer gå att överklaga och du får då varningen utfärdad till dig.

Om du inte godkänner varningen kommer ärendet att handläggas som andra ärenden. Du får då möjlighet att yttra dig över händelsen och ge din inställning innan Transportstyrelsen fattar ett beslut efter en mer ingående prövning. Det du skulle kunna framhäva då är just hur du inte har haft en hastighetsöverträdelse på mer än två år, att överträdelsen var ringa och kanske eventuellt hur området såg ut där du överskred hastighetsgränsen. Var området tätbebyggt eller utanför en skola eller liknande blir det dock svårt att vinna framgång med en sådan typ av argumentation, eftersom en hastighetsöverträdelse då inte blir lika försvarbart.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1141)
2021-05-15 Kan fortkörning med 8km/h över hastighetsbegränsning leda till återkallning av körkort under prövotiden?
2021-05-13 Läser en fartkamera av hastigheten på sträckan innan?
2021-05-12 Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?
2021-05-12 Skyldighet att känna till lagen

Alla besvarade frågor (92309)