varför får man avslag på offentlig försvarare och vad kan man göra åt det?

2020-09-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en rättegång om 1 månad, jag bad om en advokat då kvinna på tingsrätten sa att jag nog måste ha en och att straffet kan vara på 2 års fängelse, men jag blev då nekad advokat och då säger dom att det inte behövs, varför? Och vad gör jag nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du ansökt hos tingsrätten om att få en offentlig försvarare, men att du fick avslag på detta, och nu undrar du varför och vad du kan göra nu.

För att få offentlig försvarare

Man har rätt att ha en försvarare närvarande vid rättegång i tingsrätten, dock inte alltid till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är förordnad av tingsrätten och betalas som utgångspunkt också av staten.

Offentlig försvarare ska förordnas om den misstänkte är i behov av det utifrån:
- om utredningen kring brottet är komplicerad,
- om det finns tveksamheter kring påföljden som kan komma att väljas om man blir dömd och det finns risk att man blir dömd till annat än böter eller villkorlig dom, eller
- om det finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållande eller vad målet rör.
- Man ska även få offentlig försvarare om man är anhållen eller häktad (21 kap. 3a§ rättegångsbalken).

Då jag inte vet viket brott du är misstänkt för, är det svårt för mig att avgöra varför du inte fått en offentlig försvarare. Sannolikt beror det på att du kommer få ett straff som är på bötesnivå eller villkorlig dom, men jag kan inte veta med någon säkerhet. Att brottet kan ge fängelse 2 år innebär inte att du kommer få fängelse. Är du aldrig straffad tidigare är det istället väldigt sannolikt att du skulle få villkorlig dom istället.

Vad kan du göra nu?

Du kan överklaga ett beslut om avslag om offentlig försvarare (49 kap. 5§ rättegångsbalken). Då måste du dock först anmäla missnöje hos tingsrätten inom en vecka från beslutet fattades, annars förlorar man rätten att överklaga (49 kap. 6§ rättegångsbalken). Skriv i överklagandet grunderna till varför du anser att du behöver en försvarare, försök att ta utgångspunkt i någon av ovan nämnda förutsättningar för offentlig försvarare (ex. dina personliga förhållanden).

Du kan dock skicka in en ny begäran om offentlig försvarare om överklagandetiden har gått ut, så får tingsrätten pröva det igen. Du kan ringa tingsrätten och fråga hur överklagandet ska gå till, men detta ska du meddela dem så snart som möjligt efter beslutet.

Om du inte vinner framgång i ditt överklagande, kan du alltid anlita en privat försvarare om du vill ha försvar. Dock är utgångspunkter för detta att du får bekosta detta själv. I det fall du blir friad från brott, kan du yrka på att staten ska betala ersättningen för ditt privata försvar.

Sammanfattningsvis

Då jag varken tagit del av tingsrättens beslut att neka dig offentlig försvarare, och jag inte heller vet vad du är åtalad för, är det svårt för mig att säga exakt varför du fått avslag. Men mest sannolikt beror det på att du inte behöver en försvarare utifrån att brottet är så ringa. Tingsrätten avslår också för att du inte ska behöva betala en försvarare om du blir fälld, för brott som är ringa. Alternativet för dig är att antingen överklaga tingsrätten beslut (gör det snarast, ring dem och fråga) eller anlita ett privat försvar. Då kan du leta upp någon du tycker verkar bra och fråga om de kan företräda dig vid förhandlingen. Det är dock sällan nödvändigt att anlita en privat försvarare om tingsrätten fattat beslutet att du inte behöver en, speciellt då det kan bli kostsamt om du blir dömd. Men det är något du själv får avgöra!

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att kontakta oss igen om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91353)