Varför erbjuder min hyresvärd mig en årshyra för att flytta?

2017-03-26 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag driver en frisörverksamhet i en lokal som jag har hyrt i ca fem år.Hyresvärlden ringde i fredags och sa att han skulle bygga om lokalen till en lägenhet och att kontraktet (Tillsvidare) skulle upphöra redan nu 1/april-2017. Han sa också att uppsägningstiden är tolv månader samt att jag skulle få ett års hyra för den nya lokalen.Själv så har jag ingen aning om vad har för rättigheter.Varför erbjöd han mig tolvmånaders hyra för den nya lokalen?Bör jag kräva underlag på det så att han faktiskt lever upp till vad han har sagt?Snälla hjälp.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst regleras i Jordabalkens 12. kap (ofta även kallat ”hyreslagen”), här.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa regler är dispositiva, vilket innebär att om hyresvärden och hyresgästen avtalar om något annat(allt som oftast förmånligare för hyresgästen) i hyreskontraktet så gäller detta. Därför rekommenderar jag dig att titta igenom ditt hyreskontrakt efter att ha läst detta svaret för att se att allting stämmer.

Uppsägningstiden

Som jag förstått det har du och din hyresvärd ett hyresavtal på obestämd tid. Den lägsta uppsägningstid för hyreskontrakt av lokaler som lagen medger är nio månader(se JB 12:4 första stycket, andra punkten). En uppsägningstid för hyra av en lokal kan inte avtalas till kortare tid än nio månader, men längre går bra. Enligt lagen får din hyresvärd alltså egentligen kräva en kortare hyrestid än vad hen gjort(såvida ni inte avtalat om en längre uppsägningstid, det vill säga).

Ersättning med 12 månaders hyra?

För lokalhyresgäster som hyrt lokalen i längre tid än nio månader i följd finns ett s.k indirekt besittningsskydd, som innebär att hyresgästen som huvudregel har rätt till ersättning för den eventuella skadan eller olägenheten som uppsägningen av kontraktet innebär. Det är denna ersättning, i form av en årshyra, som din hyresvärd har erbjudit dig. Denna regel är lagstadgad, och du hittar den i jordabalken 12:57 och 12:58b.

Det finns vissa undantagssituationer då hyresvärden kan slippa utge ersättning för uppsägningen, se jordabalken 12:57. Framförallt gäller detta då hyresvärden tillhandahåller hyresgästen en ersättningslokal i nära anslutning till flytten. Som jag tolkar din fråga så verkar det dock inte som att detta är fallet, eftersom din hyresvärd redan erbjudit dig ersättningen och att det i övrigt inte framgår av din fråga att du blivit erbjuden en annan lokal.

Sammanfattningsvis kan sägas att du enligt lag har rätt till denna ersättning som din hyresvärd erbjuder dig. För att försäkra dig om att du faktiskt också får ut denna ersättning måste du dock inom två månader från uppsägningen hänskjuta denna tvist till hyresnämnden, se jordabalken 12:58 tredje stycket. Därefter behövs inget underlag för att hålla hyresvärden vid dennes ord.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det uppstått några oklarheter så får du gärna ange dessa i kommentarsfältet, eller ställa en ny fråga!

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2007)
2021-07-23 Är det tillåtet att vattna krukväxter på ens balkong i ett flerbostadshus?
2021-07-17 Hyresvärdens underhållskyldighet
2021-07-16 Vad får man göra om hyresgäst/inneboende lämnar kvar egendom i lägenheten efter avflyttning?
2021-07-13 Vårdplikt och underhållsplikt i hyresrätt

Alla besvarade frågor (94159)