Varför blir det rättegång och inte strafförelägande?

2017-09-12 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej,Har blivit kallad till rättegång för narkotikabrott (ringa). Analysen har visat amfetamin. Detta hände i samband med en LOB när jag var ute på krogen. Vakterna på krogen "tyckte" att jag var för påverkad. Det ena ledde till det andra...Min fråga: Behöver detta verkligen gå till rättegång? Borde det inte räcka med strafföreläggande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta personen, på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. Detta är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser.

Straffet för ringa narkotika brott är böter eller högst sex månaders fängelse (2 § narkotikastrafflagen). Åklagaren har antagligen väckt åtal och yrkat på fängelse eller tycker inte att straffet är självklart och därför har du blivit kallad till rättegång.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?