Varför behöver jag skriva min adress i en överprövning?

2020-12-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag skickade in en begäran av en överprövning! Nu fick jag ett Mail att de vill ha min adress! Varför vill de ha det? Och är det hoppfullt att de kommer ta om förundersökningen igen! Eller inte ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man begär överprövning av ett visst beslut behöver man inkludera vissa uppgifter om sig själv och om ärendet. Bland de uppgifterna omfattas kontaktuppgifter till den som begär överprövning.

I ditt fall kan det vara så att den som prövar din begäran om överprövning behöver kontaktuppgifter till dig bestående av din adress för att kontakta dig med beslut i överprövningsfrågan, oavsett vilket beslut som fattas. Efterfrågan av din adress utgör troligen en nödvändig komplettering till din begäran och det går inte att säga något om utfallet av din begäran grundat enbart på att de efterfrågat din adress. Det har troligen gjorts för att komplettera din begäran och ha en möjlig kontaktväg till dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91130)