FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/06/2018

Vårdslöshet i trafik vid krock i anslutning till en parkeringsplats?

Min far har blivit anklagad för vårdslöshet i trafik. Sammanstötningen inträffade på parkering. Min far skulle svänga in på en parkeringsplats till höger och körde först ned mot vänster och upp mot höger. När han kör upp mot höger möter han en bil (som ligger i riktigt körfält) och de krockar. Ingen person skadar sig men små skador på mötande bil, en spricka i en plast bit nedanför billyktan. Min far blir tagen till sjukhus för observation av skador men han får senare lämna sjukhuset. Han blir också testad för alkohol, inget utslag.

Min far får hem en polisrapport som är tvetydig, det står inte vilken bil som gjorde vad. Tex så går det inte att läsa vem som skulle parkera av de 2 bilarna. Nu undrar jag om detta är korrekt bedömning? Vad kan göra att han döms? Jag läser att sammanstötningar inom tätort som beror på bristande uppmärksamhet inte skall dömas till vårdslöshet i trafik. Vad kan man förvänta kommer att ske i denna saken, kommer polis eller åklagare gå vidare med denna saken? Och vad kan min far göra eftersom han anser att det är en felaktig bedömning av polisen?

Jag bor i Norge men min far är svensk, jag fyller i mina personuppgifter.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om din far kan dömas för vårdslöshet i trafik, eller om han kan drabbas av någon annan typ av påföljd?

Vad utgör vårdslöshet i trafik?

Vårdslöshet i trafik regleras i 1§ om lag om straff för vissa trafikbrott. Det intressanta för den här frågan är om din far som vägtrafikant i väsentlig mån brustit i sin omsorg och varsamhet till förekommande av trafikolycka.

Det blir till en början viktigt att skilja på det straffrättsliga och det civilrättsliga. Oavsett om din far döms för vårdslöshet i trafik eller inte, så kan han bli skadeståndsskyldig gentemot ägaren till den bil som skadats. Tvärtom är också möjligt att den andra föraren blir skadeståndsskyldig gentemot din pappa, om hans bil på något sätt skadats.

Vad gäller det straffrättsliga ska rekvisitet "i väsentlig mån" iakttas. Det är alltså inte alla gärningar av oaktsamhet som är straffbara. Det straffbara området gäller främst sådana fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande.

Vad gäller ett medvetet risktagande krävs för straffbarhet följande:

-Gärningsmannen ska ha viss misstanke om risken för att följden inträffar, alltså trafikolyckan.

-Dessutom ska gärningsmannen inte vara likgiltigt till följden att trafikolyckan inträffar.

Väckande av åtal?

Enligt 20 kap. 2§ Rättegångsbalken är det upp till åklagare att väcka åtal för brott. Enligt 20 kap. 7§ Rättegångsbalken kan åklagaren underlåta att väcka åtal (åtalsunderlåtelse). Detta om inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts och bl.a. om det kan antas att det för brottet inte kommer följa annan påföljd än böter. Påföljden för vårdslöshet i trafik är just böter.

Om åklagaren lägger ned åtal, så har målsäganden rätt att överta åtalet enligt 20 kap. 9§ Rättegångsbalken.

Vad gäller det civilrättsliga?

Om åklagaren väcker åtal så kan målsäganden förena ett enskilt anspråk med åtalet. I detta fall skulle den andra föraren kunna förena en talan om skadestånd för skadorna på bilen i samband med åtalet. Om åtal inte väcks kan den andra föraren själv väcka skadeståndstalan om skadorna på bilen.

Bedömningen i det aktuella fallet?

Utifrån de uppgifter du lämnat tolkar jag det som att din far körde på fel sida på vägen när han skulle svänga in på parkeringsplatsen vilket gjorde att han krockade med den mötande bilen. Frågan blir alltså om din far hade en misstanke om risken att köra på fel sida in på parkeringsplatsen och att där skulle komma en mötande bil? Det skulle man kunna hävda att han hade. Å andra sidan kanske den oaktsamhet som kan ligga din far till last inte är så väsentlig som krävs för vårdslöshet i trafik. Det faktum att det hela skedde i anslutning till en parkeringsplats där det ofta är trångt och mycket bilar kan innebära att det inte handlar om en väsentlig oaktsamhet.

För att din far ska dömas krävs ju också att åklagaren väcker åtal. Med tanke på att påföljden om han döms skulle stanna vid böter finner kanske åklagaren inte skäl att väcka åtal. Alternativet är att din far får en ordningsbot som, om han betalar den, slipper en rättegång.

Slutligen finns risken att en andra föraren tar över åtalet om åklagaren väljer att inte väcka åtal, vilket dock är ytterst sällsynt. Mer sannolikt är att den andra föraren väcker någon typ av skadeståndstalan mot din far. Oaktsamhetskravet är lägre ställt civilrättsligt än straffrättsligt. Med tanke på att din far med största sannolikhet har en bilförsäkring lär försäkringsbolaget gå in och ta eventuella skadeståndskostnader och din far bli ersättningsskyldiga endast för självrisken.

Hoppas svaret var till hjälp!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”