FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/04/2015

Vårdslöshet i trafik som orsakat annans död.

En väns kille var med i en bilolycka där han frontalkrocka med en annan bil och den andra bilen vurpa ut i en åker och kvinnan där klämdes fast och dog av sina skador.

Kommer han dömas på något vis för detta?

Enligt han så kom han över i fel körbana och var trött när olyckan inträffade.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som först måste sägas är att det kommer bli svårt att ge ett bra svar utifrån den knapphändiga informationen. Jag ska försöka klargöra grundreglerna lite, så kanske det hela klarnar för er.

Eftersom det hela handlar om en trafikolycka där en person har avlidit så kommer vi att hitta aktuella regler i trafikbrottslagen, se här, samt i brottsbalken, se här.

Vållande till annans död.

Eftersom personen i det andra fordonet avled efter olyckan kan det allvarligaste brottet han skulle kunna dömas för vara vållande till annans död, BrB 3:7 st. 1. I bedömningen av om han ska hållas ansvarig så ligger fokus helt på om han kan anses varit oaktsam när han körde bil och krockade. Oaktsamhetskravet är inte särskilt högt men det krävs att han faktiskt varit oaktsam av kvalificerat slag. Den oaktsamhet han visat måste också varit avgörande för olyckans inträffande.

Du anger att han kommit över i motsatt körfil samt att han var trött när olyckan inträffade. Dessa saker skulle kunna innebära att han kan anses varit oaktsam men det är inte riktigt så enkelt. Det hela beror på hur långt ut i motsatt körfil han var, om han låg i motsatt körfil en längre tid, och om olyckan var en direkt effekt av att han var så pass trött att han inte klarade av att väja i tid. Man kan säga så här, om åklagaren kan bevisa att det verkligen var hans fel i form av att han var långt över i motsatt körfil, var så trött att han inte borde kört bil överhuvudtaget och att han inte klarat av att väja så är risken stor för att en domstol skulle kunna döma honom för vållande till annans död.

Vårdslöshet i trafik.

Alternativet till brottet vållande till annans död är vårdslöshet i trafik. Detta skulle kunna bli aktuellt om åklagaren/domstolen inte ansåg att han varit oaktsam eller klandervärd nog för att dömas för det allvarligare brottet vållande till annans död men att han ändå agerat på ett klandervärt sätt och bör straffas. Vårdslöshet i trafik kräver att han, när han körde bil, i en väsentlig mån brast i den omsorg och varsamhet han borde visat när han kört, lag om straff för vissa trafikbrott 1 §.

När din väns kille kom ut i fel körfil samt körde bil trots att han var trött skulle detta kunna innebära att han brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet han borde visat. Att köra bil när man är trött behöver inte vara klandervärt, men om du är så trött att din förmåga att köra bil avsevärt påverkas och du riskerar att orsaka en olycka kan det vara straffbart att köra trött. Eftersom han körde i fel körfil kommer han nog, beroende på hur mycket i fel körfil och hur länge han körde i den, bedömas ha brustit i sitt ansvar och kan då dömas för vårdslöshet i trafik.

Det som går att säga är att både åklagaren och en ev. domstol gör en helhetsbedömning av om och i så fall hur mycket hans agerande kan anses klandervärt och om detta direkt orsakat olyckan. Utifrån denna bedömning avgörs om han ska åtalas/dömas.

Hoppas det klarnat lite för er.

Med vänlig hälsning.

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”