FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/04/2018

Vårdslöshet i trafik - påföljd?

Hej! Min son har blivit stämd för vårdslöshet i trafiken efter att ha kört utan körkort och låtit bli att stanna på polismannens teckning. Han har försökt smita ifrån men efter några meter kört in i en stolpe. Han körde utan körkort och påverkad av cannabis. Vad kan han bli dömd till?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet vårdslöshet i trafik
Brottet i fråga regleras i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (förkorning: trafikbrottslagen). Definitionen finner vi i 1 §:
Första stycket - Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Andra stycket - Om man vid förande av motordrivet fordon […] gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller gendom, döms för grov vårdslöhet i trafik till fängelse i högst två år.

Du anger i din fråga att din son står åtalad för vårdslöshet i trafik av normalgraden - påföljden kan alltså inte bli värre än dagsböter. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Dagsböternas storlek beror på din inkomst. Desto högre inkomst, desto högre dagsböter.

Alltså: Så länge personen i fråga inte åtalas för grov vårdslöshet i trafik, är fängelse inte en möjlig påföljd. Det faktum att personen var påverkad av cannabis (vilket i sig är ett brott - se 4 § andra stycket trafikbrottslagen), och körde utan körkort utgör försvårande faktorer, vilket sannolikt kommer tas i beaktning när domaren avgör beloppet på dagsbötern.


Hör av dig om du har några ytterligare frågor!

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo