FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/01/2015

Vårdslöshet i trafik

Hej!

Under gårdagskvällen så var jag ute och körde med två kompisar, då det var halt ute så fick vi sladd strax efter en järnvägskorsning och hade ner ett staket ca 20m åt sidan då all kontroll på bilen försvann. Rapporterade detta till polisen och på plats sa jag att jag ej kört mycket över 40 (vilket var hastighetsbegränsningen), vilket jag inte heller gjorde. Sladden blev så lång då jag reagerade alldeles för sent. Finns det risk att dömas för vårdslöshet i trafik samt att bli av med körkortet då jag fortfarande har det på prövotid?

Lawline svarar

Hej Martin!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdslöshet i trafik är ett brott vars bestämmelse du kan hitta i 1§ TBL. För att du ska kunna dömas till vårdslöshet i trafik krävs utöver att du faktiskt framfört bilen att du ska ha brustit i den omsorg och varsamhet som krävts av dig. Denna omsorgsbrist ska även vara väsentlig. Från praxis och förarbeten (alltså grunden till lagen) har det tydligt uttalats att bestämmelsen därför inte syftar till att omfatta rena misstag i trafiken ex: manövreringsmisstag, tillfällig ouppmärksamhet, felbedömningar mm där föraren inte medvetet har varit oaktsam i trafiken. Den syftar helt enkelt till att motverka sådana beteenden i trafiken som är farliga och som samhället tycker ska vara straffbart. Detta skulle exempelvis vara att medvetet riskera någons liv eller egendom, köra mot stopplikt, köra trots att man är väldigt trött, farliga omkörningar mm.

Vad jag kan utläsa ur din situation så har du och dina vänner bara råkat få sladd på bilen, vilket även är väldigt vanligt speciellt såhär på vintern. Omständigheterna talar därför för att detta inte ens skulle kunna ses som ett brott. Ni har även pratat med polisen och berättat vad som hänt, vilket är bra eftersom det då inte skulle kunna ses som någon smitningsolycka som orsakats av en vårdslös person. Det är väldigt svårt att uttala sig i en situation där jag inte har alla omständigheter för handen. Men min bedömning av situationen är att du absolut inte har någonting att oroa dig för. Eftersom detta bara var ett misstag bör det inte ses som ett straffbart beteende. Din situation är inte det som bestämmelsen, eller något annat brott, syftar till att behäfta med ett straff. Detta eftersom hela straffrätten i Sverige är uppbyggd utifrån att en människa aldrig ska kunna "råka" begå ett brott och bli straffad därefter. Det krävs en miss medvetenhet av överträdelsen, rena misstag omfattas därför inte. Jag skulle därför säga att det inte är någon stor risk att åklagaren ens kommer att inleda någon förundersökning (inleda en utredning om huruvida ett brott har skett eller inte) vilket är steget innan ett åtal ens får väckas. I mina ögon kan du därför vara lugn!

Att dra tillbaka körkort är något som handläggs av Trafikverket, alltså inte Polismyndigheten. Även detta sker med viss restriktivitet och det krävs ganska grova överträdelser. Exempel är att köra mot rött, köra rattfull, smita från olycksplats (varför det var bra att ni rapporterade incidenten till polisen) eller liknande överträdelser. Det är alltså ungefär samma bedömning som jag nämnde ovan gällande brottet. Tillbakadragande av körkort görs endast vid sådana företeelser som är en viss medveten överträdelse av en beaktansvärd trafikregel. Även här bör du därför inte ha någon att oroa dig för eftersom din sladdning på bilen bara var ett vanligt misstag.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor är det bara att återkomma!

Kör försiktigt!

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”