Vårdplan vid SoL-placering av barn

2017-10-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vad säger lagen om vårdplan vid solplacering av barn?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår att ditt intresse ligger i att ta reda på vad lagen säger om vårdplan, vilket jag har svarat på under rubriken Det lagen säger. Jag har däremot inkluderat en rubrik som jag kallar för Kommentar eftersom att det ibland inte går att utläsa allt som är brukligt kring en vårdplan direkt ur lagtexten. Om du däremot inte känner att det är relevant för dig, så kan du ju givetvis hoppa över den rubriken.

Det lagen säger:

Här beskriver jag enbart det som uttryckligen är formulerat i socialtjänstlagen och tillhörande socialtjänstförordning.

När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende, stödboende eller familjehem ska en vårdplan göras (11 kapitlet 3 § socialtjänstlagen). Det är ett krav att göra en vårdplan (5 kapitlet 1 a § 1 stycket socialtjänstförordningen). Det framkommer även i socialtjänstförordningen vad som ska vara med i en vårdplan (5 kapitlet 1 a § 1 stycket socialtjänstförordningen).

Det som ska vara med i en vårdplan, om det inte finns särskilda hinder, är:

1. De särskilda insatser som behövs

2. På vilket sätt barnet ska få umgås med närstående (såsom exempelvis föräldrar)

3. Målet med vården

4. Barnet och barnets vårdnadshavares (i de allra flesta fall så är det föräldrarnas) syn på vården

Kommentar:

Här beskriver jag vad som är brukligt när det kommer till vårdplan, även om det inte är uttryckligt formulerat i lagen.

Syftet med vårdplanen är att tydliggöra medel och mål utifrån det enskilda barnets behov. För att uppnå målet behöver vårdplanen kompletteras med en behandlingsplan. Behandlingsplanen ska beskriva hur insatserna konkret ska genomföras. En annan sak som kan vara bra att veta är att det även förutsättas att vårdplanen ska undertecknas av barnet eller dennes vårdnadshavare (om barnet är under 15 år) och handläggande tjänsteman hos den socialnämnd som beslutar om placeringen.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om du har fler funderingar eller behöver få något förtydligat så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja Westlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1329)
2021-09-23 Hur länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

Alla besvarade frågor (95952)