Vårdnadsplikt för hyresgäst

2019-11-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Vilka vårdnadsplikter har jag som hyresgäst gentemot hyresvärden.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande en hyresgästs vårdnadsplikt regleras i 12 kapitlet 24 § jordabalken (JB).

Du som hyresgäst är skyldig att vårda din hyresrätt väl och se till att inga onödiga skador uppkommer. Vårdnadsplikten gäller inte bara själva lägenheten utan också övriga utrymmen som t.ex. hiss, tvättstuga eller källare. Vårdnadsplikten innebär att du som hyresgäst är skyldig att vidta åtgärder som krävs för den löpande skötseln av hyresrätten. Den löpande skötseln kan exempelvis vara att rengöra köksutrustning eller att städa regelbundet för att undvika skadedjur.

I vårdplikten ingår att inte ändra hyresrättens inredning utan hyresvärdens tillstånd. Om det är så att ändringar gjorts utan tillstånd är det i regel så att hyresrätten ska återställas till det skick det var i när du flyttar. När det gäller att måla eller tapetsera väggar har du som hyresgäst rätt att göra det utan något tillstånd av hyresvärden.

Uppkommer det någon skada på grund av att en hyresgäst brustit i sin vårdnadsplikt genom att ha agerat vårdslöst eller oaktsamt är hen skyldig att ersätta hyresvärden för skadan. Om det är så att skadan uppstår på grund av hyresgästen eller något som är i dennes hushålls vållande, vårdslöshet eller försummelse är hen skyldig att ersätta skadan. Som en "i hushållet" räknas gäster eller någon annan som är i hyresrätten på grund av en inbjudan från hyresgästen t.ex. en hantverkare som utför något arbete.

Som huvudregel ansvarar inte hyresgästen för brand- och vattenskador. Om det visar sig att skadorna uppkommit för att hyresgästen brustit i sin omsorg eller tillsyn anses hyresgästen vara skyldig att ersätta hyresvärden för skadan.

Som hyresgäst har du ansvar för att meddela hyresvärden om skada eller brist i lägenheten. Om du missar att göra det kan det du bli skyldig för att ersätta ytterligare skada som uppkommer på grund av att du inte meddelat hyresvärden i tid t.ex. vid vattenläckor är det viktigt att avhjälpa felet snabbt.

Vårdnadsplikten kan vidgas om hyresgästen och hyresvärden träffar avtal om att hyresrätten helt eller delvis ska användas för annat syfte än bostad. I detta fall kan du som hyresgäst ha ett mer långtgående ansvar än vad som stadgas i hyresavtalet vilket framgår av 12 kapitlet 24 § femte stycket JB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82642)