Vårdnadshavares närvaro vid förhör med barn under femton år

2017-10-21 i Vittna
FRÅGA
Hej. Min dotter är kallad som vittne hos polismyndighet hon vill att jag närvarar hon är 14 kan polisen säga nej till mig om jag går in med henne?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om förhör som hålls under rättegångsprocessen återfinns i rättegångsbalken (RB).

Under förundersökningen får förhör hållas med alla som antas kunna bidra med upplysningar av betydelse för utredningen, 23 kap. 6 § RB.

Om förhör hålls med barn under femton år bör vårdnadshavare närvara vid förhöret, detta dock under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen, 23 kap. 10 § 6 st. RB.

Exempel på vad som skulle kunna innebära men för utredningen är att förhöret rör sig om brottsmisstanke mot den vårdnadshavare som vill närvara, eller att vårdnadshavaren själv ska vittna och att närvaro vid barnets förhör skulle kunna påverka vårdnadshavarens uppfattning av händelsen.

Jag har för lite information för att avgöra huruvida din närvaro skulle kunna innebära men för utredningen, men om någon av de ovan nämnda situationer inte föreligger bör du få närvara. Detta givetvis under förutsättning att du är vårdnadshavare för din dotter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (206)
2021-09-24 Vad händer om jag vägrar avlägga vittnesed?
2021-09-22 Måste ett vittne avlägga vittnesed i samband med vittnesmålet?
2021-08-27 Vittna under ed
2021-07-28 Vilka uppgifter kan socionomer lämna ut till rätten?

Alla besvarade frågor (95863)