Vårdnadshavaren bestämmer var barnets kläder ska förvararas

2017-04-18 i Underhåll
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad om min 10-åriga dotter. Hon är hos sin far varannan helg. Nu vill fadern att vi ska packa kläder, ombyte som ska STANNA hemma hos honom. Har han rätt att kräva sånt? Självklart så skickar jag med ombyte och kläder och allting över en helg, men jag vill gärna ha tillbaka kläderna när helgen är slut. Vet inte hur jag ska förhålla mig till det här riktigt...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Umgängesrätten grundar ingen rätt till att förvara barnets kläder

Eftersom du har ensam vårdnad har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 § FB). Detta löser ni genom att låta barnet vara hos sin far varannan helg. Umgängesrätten är till för barnet, inte primärt för föräldern. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge tillgodoses. Umgängesrätten kan dock inte i sig grunda någon rätt till att få ha kläder hos sig som betalats av den andre föräldern.

Vårdnadshavaren ska betala för barnets kläder om den andra föräldern betalar underhållsbidrag

Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Eftersom barnets far inte har vårdnaden om barnet ska han fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Genom att betala underhållsbidraget behöver han inte betala ytterligare för barnets kläder, eftersom underhållsbidraget ska gå till bland annat sådana utgifter. Detta hindrar dock inte honom att frivilligt ge barnet kläder utanför sin underhållsplikt.

Vårdnadshavaren bestämmer hur barnets kläder ska användas

Du som vårdnadshavare tar emot pengarna för barnets räkning. Det är också du som har rätt att bestämma hur pengarna ska användas och även hur barnets saker ska användas (6 kap. 11 §). Var och hur kläderna ska förvaras är därför upp till vårdnadshavaren att bestämma.

Slutsats

Du som vårdnadshavare ska betala för barnets kläder om den andre föräldern betalar underhållsbidrag till barnet. Det är också du som bestämmer hur kläderna ska användas. Barnets far kan inte kräva att de kläder som du skickar med vid umgänge ska stanna hos honom efter umgängets slut. Om han vill ha barnkläder hos sig när barnet inte är där får han därför köpa dessa själv.

Mvh

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1079)
2021-08-03 Vad ingår i underhållet för barn?
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?

Alla besvarade frågor (94634)