Vårdnadshavare misstänkt för brott mot barnet, kan vårdnadshavaren förhindra att barnet förhörs?

2020-08-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan en vårdnadshavare som misstänks för brott mot sitt barn förhindra att barnet förhörs? Enligt uppgifter på polisen.se kan barnet i sådana fal få en särskild företrädare som kan fatta beslut emot vårdnadshavarens vilja. Men enligt barnhandboken på aklagare.se kan vårdnadshavare som misstänks för brott förhindra förhör med barnet. Är det verkligen möjligt att en förälder som t ex misstänks för sexuella övergrepp mot sitt barn kan bestämma att barnet inte får förhöras?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När åklagare eller polis misstänker att ett barn har blivit utsatt för brott så inleds en förundersökning. Om den misstänkta gärningspersonen är vårdnadshavare till barnet eller om vårdnadshavarna inte anses kunna ta tillvara på barnets rätt så gäller ibland som särskilda regler:

Som du har gått in på så kan barnet enligt Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn få en särskild företrädare om brottet kan leda till fängelse och om misstanken är så pass stark att en förundersökning kan ingås. Den särskilda företrädaren tar över vårdnadshavarens ansvar som rör förundersökningen och rättegången. Till exempel kan hen besluta om barnet ska genomgå läkarundersökning, gå på förhör eller hjälpa barnet att kräva skadestånd. Det är domstolen som beslutar om barnet ska få ett särskilt förordnande.

Lagen om särskild företrädare för barn kom till för att förbättra möjligheterna till att ta tillvara på barnets bästa när vårdnadshavare är den misstänkta gärningspersonen och en sådan företrädare utses i första hand när man misstänker misshandel eller sexuella övergrepp mot barn.

"Är det verkligen möjligt att en förälder som t ex misstänks för sexuella övergrepp mot sitt barn kan bestämma att barnet inte får förhöras?"

Om domstolen bedömer misstanken som tillräckligt stark så bör förutsättningarna för att barnet ska få en särskild företrädare vara uppfyllda och vårdnadshavaren kan längre bestämma i frågor som rör förundersökningen eller rättegången.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?