Vårdnad om barn/adoption

2014-03-30 i Adoption
FRÅGA
ag är gift sedan flera år tillbaka. Kvinnan jag gifte mig med hade en dotter sedan en tidigare relation och nu har vi skickat in en ansökan om adoption till Tingsrätten. Det vill säga att jag tänker adoptera min styvdotter. Min fru har ensam vårdnad och flickans biologiska pappa har numera ingen som helst kontakt med sin dotter. Han vill inte. Under en period träffades dom endast sporadiskt och då bara när han hade lust. Min fru försökte få dom att träffas regelbundet. Men pappan skötte det inte bra. Dom bestämde tider men han dök ofta inte upp. Min hustru oroar sig nu för vad som händer om vi får avslag. Kan Tingsrätten dömma till gemensam vårdnad? Alltså att den biologiska pappan får vårdnaden också.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga. 

Om jag förstår din frågeställning rätt så är din fråga att om det blir avslag på er adoptionsansökan, kan då pappan få gemensam vårdnad? 

Regler om vårdnad och adoption finner vi i föräldrabalken. här

Enligt exempelvis 4 kap. 5a och 6§§ så finns vissa kriterier för att en adoption ska kunna bli möjlig. Bland annat behövs samtycke från båda föräldrar om barnet är under 18 år, rätten ska även göra en helhetsbedömning om adoptionen är till barnets fördel. 

I 6 kap. föräldrabalken hittar vi regler om vårdnad. Enligt 6 kap. 5§ kan den förälder som inte har vårdnad om barnet ansöka om detta. Domstolen ska göra en bedömning utifrån barnets bästa om gemensam vårdnad är till fördel för barnet och även rörande föräldrarnas samarbetsförmåga. 6 kap. 2a och 5§§. 

Genom ovanstående paragrafer vill jag visa på att er ansökan om adoption inte är direkt kopplad till frågan om gemensam vårdnad. Ett avslag på adoptionsansökan skulle inte leda till att den, utifrån din beskrivning, frånvarande biologiska pappan skulle ha rätt till gemensam vårdnad. Det är två olika frågor som regleras olika och har olika krav för att respektive ska komma till stånd. För att gemensam vårdnad ska kunna utdömas krävs åtminstone en vilja från den biologiska föräldern att vilja ta del i sitt barns liv, utifrån de omständigheter du beskriver så verkar det inte vara fallet.

Hoppas rättsläget har blivit klarare för er. 

Vänligen,

Christopher Escalante
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (604)
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn
2021-07-30 Adoptera 18 åring

Alla besvarade frågor (95666)