Vårdnad om barn efter vårdnadshavares bortgång

2017-02-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
hej jag undrar över en grej jag har halv syskon 3st och min mamma har vårdnaden på alla barnen så jag undrar om något händer min mamma vem tar hand om mina syskon? jag är snart 20år har ett jobb kan jag ta över vårdnaden eller måste min styvpappa gör det eller bestämmer min mamma det?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Vid alla beslut rörande ett barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande. Beroende på ålder och mognad ska även barnets egna vilja beaktas, 6 kap. 2 a § FB.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn och en av dem dör, blir den andra föräldern ensam vårdnadshavare, 6 kap. 9 § st. 1 FB.

Om fallet däremot är så att en förälder har ensam vårdnad över barnen, vilket jag tolkar det som att det är i ditt fall, ser det lite annorlunda ut. I dessa fall ska rätten på ansökan av den andra föräldern, eller efter anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andra föräldern. Om den andra föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare kan rätten istället anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap. 9 § st. 2 FB. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till vilka förhållanden barnet har levt under samt om barnet har haft en nära relation till en annan vuxen person, såsom en styvförälder eller släkting. Om vårdnadshavaren före sin bortgång har uttryckt önskemål om någon som de vill ha som särskilt förordnade vårdnadshavare så ska man ta hänsyn till detta i den mån det inte är olämpligt, 6 kap. 10 a § st. 4 FB.

Det går inte med säkerhet att säga vem som tar över vårdnaden efter din mammas bortgång då det krävs att man gör en helhetsbedömning kring vad som är bäst för barnen i det enskilda fallet. Om din mamma har önskemål om någon som hon vill se som vårdnadshavare är det bra om hon gör detta känt. Även om det inte garanterar att just denna person blir vårdnadshavare så är det ändå en omständighet som rätten ska väga in vid bedömningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?