Värdering vid utköp från företag

2018-01-18 i Övrigt
FRÅGA
Hej !Jag har lite frågor. Jag jobbar på ett litet AB med två andra personer. Detta företag går inte med tillräcklig vinst för att Vi alla ska kunna plocka ut en lön. Jag har börjat se mig om för andra jobb och kommer behöva lämna företaget. Jag har kunnat plocka ut lön från företaget under hela perioden jag jobbat där men vill ha en säkrare tillvaro. Jag äger 16,5 % av företaget. Den andra äger också 16,5 % och den tredje äger 67 %. För att behålla min andel så behöver jag lägga in 20h i veckan enligt mitt kontrakt som skrevs i början så jag antar att jag måste bli utköpt ? Om jag blir utköpt så blir det för småpotatis för företagen värderades 5 år sen men har sen dess växt mycket. Kan jag kräva en ny värdering av företagen innan utköpet ? och i så fall hur går jag till väga ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vanligtvis står det i aktieägaravtalet på vilket sätt en värdering ska göras av en delägares innehav inför en försäljning. I annat fall bör du föra en diskussion med övriga delägare.

Olika värderingsmetoder ger olika värden, varför det kan vara en idé att göra flera värderingar för att få fram ett medelvärde av aktiernas värde. Företagsmäklare, revisorer och jurister kan genomföra företagsvärderingar utifrån de vanligaste metoderna; substansvärdering – skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder; avkastningsvärdering – baseras på det genomsnittliga resultatet från de senaste 2-3 åren och involverar en del gissningar till skillnad från förstnämnda metod; marknadsvärdering – företaget värderas till det pris marknaden historiskt sett är villig att betala för ett liknande företag; likvidationsvärdering – "slaktvärdet" av företaget, vilket är vad alla tillgångarna är värda om förtaget skulle behöva likvideras.

Sammanfattningsvis så bör du kontakta en företagsmäklare, jurist eller revisor för att få en företagsvärdering gjord och därmed få ett pris på hur mycket dina aktier är värda för att senare sälja de till en villig köpare.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97573)