Värdering av fastighet vid bouppteckning

FRÅGA
Min man gick bort i februari och vi hade skrivit testamente. Han son (särkullbarn) accepterar inte detta utan ska ta ut sin laglott . Vi har en bostadsrätt och 2 fastigheter i Jämtland, Han godkände bouppteckningen med förbehåll att allt ska värderas till marknadsvärde. Nu har han bokat ett värderingsinstitut till en kostnad av 17500 kr.Har han rätt att boka till vilka kostnader som helst ? Sen vill han att jag ska stå för halva kostnaden. Men om jag förstått allt rätt så är det väl dödsboet som står för värderingskostnader. Därav min fråga kan han boka till vilka kostnader somhelst.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

De aktuella reglerna går att finna i ärvdabalken (ÄB). Jag har svårt att avgöra om bouppteckningen är klar eller inte så jag utgår från det fall att den inte är det och beskriver hela processen från den tidpunkten.

Värdering av fastigheten

Det finns ingen reglering som anger exakt hur värdering av tillgångarna i dödsboet ska ske. När en person avlider görs först en bouppteckning, det vill säga en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Fastigheter brukar i bouppteckningen vanligtvis värderas efter ett uppskattat marknadsvärde eller taxeringsvärde. Som du skrev i din fråga brukar kostnaderna för att värdera fastigheten tas från dödsboet.

Det kan vara bra att ansöka om att få en boutredningsman förordnad av tingsrätten ifall det är svårt att komma överens mellan dödsbodelägarna (19 kap. 1 § första stycket ÄB). En boutredningsman är vanligtvis en advokat som kan får i uppdrag att administrera dödsboet och ta beslut i dödsboets ställe (istället för dödsbodelägarna). Boutredningsmannens har rätt att ta ut skälig ersättning för sitt arbete och det bekostas direkt från dödsboet. Om tillgångarna inte täcker kostnaderna ska den eller de som ansökt om boutredningsman betala det som återstår.

När bouppteckningen är klar ska arvet fördelas mellan bröstarvingar och eventuella testamentstagare. Det kallas för arvskifte. Fastighetens värde brukar då bestämmas till marknadsvärdet innan arvskifte sker. Om man inte där är överens om värderingen av fastighet eller hur arvet ska fördelas kan tingsrätten utse en skiftesman efter att en dödsbodelägare ansökt om det (23 kap. 5 § första stycket ÄB. Det skulle också kunna vara boutredningsmannen som skiftar boet om det begärs. Skiftesmannen har också rätt till skälig arvode och ersättning för sina kostnader som betalas från dödsboet (23 kap. 5 § första stycket ÄB).

Sammanfattning

Det finns ingen reglering som beskriver att värderingen av fastigheten inte får ha en hög kostnad. Däremot brukar dödsboet betala den kostanden så du borde inte själv behöva stå för halva kostanden. Det kan också vara skönt att ansöka om en boutredningsman eller skiftesman om du upplever att det är svårt att komma överens dödsbodelägare sinsemellan.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95720)