Värdering av fastighet vid bouppteckning

Min och min systers pappa har nyligen gått bort. Han var omgift, inga gemensamma barn. Hans maka har 2 barn. Som jag förstått så har min syster o jag rätt att dela på hälften av kvarlåtenskapen. Han hade en fastighet (sjötomt) med 20 hektar mark. När kvarlåtenskapen värderas är det efter marknadsvärdet eller taxeringsvärdet? Det blir ju en väldigt stor skillnad ekonomiskt.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Det saknas lagreglering av detta. Lagrådet har i ett protokoll daterat den 18 oktober 2004 konstaterat att det kan vara lämpligt att Skatteverket lämnar vägledning i fråga om värdering av tillgångar i avvaktan på en reglering i Ärvdabalken.

Skatteverkets skrivelse nr 041220, Diarienummer 130 730340-04/111, ”Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004”, innehåller en vägledning. "Skatteverkets utgångspunkt är att marknadsvärdet, eller det verkliga värdet, generellt bör användas vid värdering av tillgångar och skulder. Ingivare av bouppteckningar har länge arbetat med värden som grundar sig på uppgifter som finns lätt tillgängliga, såsom uppgift om en fastighets taxeringsvärde och förmögenhetsvärdet på en bostadsrätt. Dödsbodelägare och andra intressenter är medvetna om att dessa värden kan avvika stort från marknadsvärdet på egendomen. En fastighets taxeringsvärde indikerar dess marknadsvärde".

Det sagda innebär att fast egendom ska upptas till det taxeringsvärde som gällde året före dödsfallet.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000