Värdering av fastighet vid bodelning

2017-02-05 i Bodelning
FRÅGA
För vilken tidpunkt ska värdet på den gemensamma fastigheten fastställas?Jag har ansökt om skiljedom och brytdagen är den 5 /1 2016. Vi har inte lyckats komma överens om en bodelning och det är värdet på den gemensamma fastigheten som är problemet. Jag ska bo kvar i huset och köpa ut ex-maken. Ex-makens advokat menar att fastigheten ska värderas så nära bodelningspunkten som möjligt. Men jag tolkar ÄktB kap 9 §2 så att värdering ska ske utifrån värdet vid brytpunkten, dvs marknadsvärdet per den 5/1 2016. Vad gäller?Det ter sig orimligt att värdet sätts vid bodelningen då detta ger ett incitament för den som ska köpas ut att förhala bodelningen (iaf i Stocholmsområdet) för att erhålla en högre utköpssumma. Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett äktenskap upplöses ska egendomen fördelas mellan makar genom bodelning, 9:1 ÄktB. Egendom som ingår är giftorättsgods, och all egendom är giftorättsgods om ni inte har föreskrivit annat exempelvis genom ett äktenskapsförord. Jag utgår utifrån omständigheterna att er fastighet således utgör giftorättsgods, varför den ska ingå i bodelningen.

Er situation är mycket vanlig, nämligen att en make vill bo kvar i den gemensamma bostaden efter skilsmässan och således begär fastigheten på sin lott vid bodelningen. När det gäller värderingen så stämmer det att den ska göras så nära bodelningen som möjligt. Det 9:2 ÄktB säger är att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det paragrafen stadgar är helt enkelt vilken egendom som ska ingå i bodelningen, och det som händer vid brytdagen (eller den kritiska tidpunkten) är att man låser egendomsförhållandena så att alla tillgångar och skulder som fanns vid den tidpunkten ingår.

Syftet med att värderingen ska göras så nära bodelningen som möjligt, är bland annat att det är lättare att göra en värdering vid nuvärdet dvs det värde som föreligger vid bodelningen än att gå tillbaka i tiden. Det kan löpa lång tid från ansökan om äktenskapsskillnad, tills det att en bodelning kommer till stånd. Det har även setts som mer förenligt med likadelningsprincipen, att man värderar fastighetens värde i anslutning till bodelningen då resultatet blir mer rättvist för båda makar, då fastigheten har varit gemensam.

Tilläggas kan också göras att det är marknadsvärdet man utgår från, dvs beräknat försäljningsvärde med beaktande av latent kapitalvinstskatt.

Ett råd är att begära en bodelningsförättare som kan hjälpa er med uppdelningen av er gemensamma egendom, 17:1 ÄktB. Visserligen tar en sådan visst arvode men det kan vara till stor hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95762)