Värdering av egendom vid bouppteckning

FRÅGA
Hej. Ska lösöre, smycken, matsilver, tavlor mm vara värderade (satt ett värde) på i beslut av bodelning och arvsskifte ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig oss här på lawline med din fråga !

En fullständig bouppteckning blir underlag för bodelningen samt vid arvskiftet

Vid en bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet. Tillgångarna ska tas upp till sitt värde och skulderna till sitt belopp (20:4 ÄB). All egendom ska då försöka värderas efter sitt marknadsvärde som den hade vid dödsfallet. Det kan dock vara nödvändigt, särskilt om arvskiftet ligger långt fram i tiden, att man behöver värdera om egendomen genom en ny bouppteckning. Arvingar och eventuella testamentstagare kan dock vid tidpunkten för arvskiftet ge egendomen valfritt värde, så länge alla är överens om den föreslagna värdesättningen.

Med det sagt så ingår lösören (såsom smycken, matsilver och tavlor m.m.), i både bodelning men även vid arvskiftet, varav dessa borde vara värderade redan vid bouppteckningen.

Hoppas det var svaret på din fråga !

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?