Värdering av bostadsrätt vid bodelning

2018-01-10 i Bodelning
FRÅGA
Hej, min son och hans sambo ska separera. Frågan gäller det juridiskt rätta sättet att lösa ekonomi runt deras gemensamma bostadsrätt. Jag såg en fråga på er hemsida som stämmer in rätt så bra på deras situation. Efter det gjorde jag nedanstående räkneexempel. Kan det vara relevant gällande denna situation?Då skulle det kanske bli så här, som exempel?Vi ponerar att lgh köptes för 1 000 000 kr och de har hälften var i lån, alltså 500 000 kr var.Vi fortsätter att ponera att lgh stigit i värde/värderats till 1 500 000 kr, alltså en ökning/vinst på 500 000 kr.Då ska det dras en fiktiv reavinstskatt på 22% på vinsten. 22% av 500 000 kr = 110 000 kr. 500 000 kr – 110 000 kr = 390 000 kr. Kvar blir 390 000 kr som alltså delas på två = 195 000 kr vardera.Den som bor kvar i lgh tar över alla lån om banken godkänner utifrån hens inkomst. Den som bor kvar ska ge den som flyttar 195 000 kr.Den som flyttar går alltså därifrån med 195 000 kr i fickan och 0 kr i lån
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha hjälp med att utreda vilket skiftesvärde som en bostadsrätt ska tas upp till vid en bodelning mellan sambos.

Värdering av bostadsrätt

Det stämmer så som du säger att det ska dras av en fiktiv reavinstskatt på 22 % på kapitalvinsten av bostadsrätten. Observera dock att andra kostnader såsom mäklarkostnader eller eventuella förbättringskostnader kan ibland också beaktas i värderingen och påverka skiftesvärdet.

Nedan följer en uträkning på det exempel och de siffror som du har angett.

Marknadsvärdet: 1 500 000 kr

Anskaffningsvärdet: 1 000 000 kr.

Kapitalvinsten:

1 500 000 kr – 1 000 000 kr = 500 000 kr.

Skatt:

500 000 kr x 0.22 = 110 000 kr.

Skiftesvärdet:

1 500 000 – 110 000 kr = 1390 000 kr.

Efter att man räknat ut skatten ska alltså avdrag för skatten göras på marknadsvärdet. (Eventuella mäklarkostnader kan även här påverka skiftesvärdet men då inga sådana angetts har jag bortsett från det). Skiftesvärdet blir då 1 390 000 kr och är det som ska tas upp i bodelningen. Om båda äger bostadsrätten med hälften var, bör 1 390 000 kr delas upp på dem båda, d.v.s. 695 000 kr var.

Bodelning

Om tanken är att den ena sambon ska överta bostaden kommer denna få bostadsrätten på sin lott samt lånen som hör härtill. Den brist som uppstår hos den andra sambon, efter en andelsberäkning och lottläggning, har den sambon rätt till ersättning för i form av en skifteslikvid från den andra sambon. Hur stor denna är beror dock på hur resultatet blir vid en bodelning med beaktande av övrigt bohag som kan ingå i bodelningen. Vid en bodelning enligt sambolagen är det endast samboegendom, d.v.s. gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, som ska ingå i bodelningen, 3 § sambolagen.

Eftersom en bodelning kan vara komplicerad att göra vill jag upplysa om att det kan vara bra att ta hjälp utav en av våra jurister för att vara säker på att allt blir korrekt.

Mvh

Anna Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?