Värdering av Arv - marknadspris?

FRÅGA
Hej!Min pappa dog i vintras. Han och hans fru (jag är särkullbarn) ägde en fastighet tillsammans där frun bor kvar. Under sommaren gjordes en värdering på fastigheten som visade 2 600 000kr. Denna värdering antecknades vid ett första möte kring bouppteckningen. Senare gjorde pappas fru en ny värdering av annan mäklare som gav värdet 2 000 000. I bouppteckningen antecknades snittet av de två värderingarna 2 300 000.Till detta pris 2 000 000 - 2 300 000 är jag intresserad av att köpa fastigheten. Kan tänka mig att betala ännu mer. Jag tror inte att hon egentligen är intresserad av att sälja fastigheten, men kan hon hålla nere marknadsvärdet utan att sälja? Om jag inte köper fastigheten så ska jag ha ut min arvslott. Denna påverkas ju också av marknadsvärdet.Som lekman tänker jag att marknadsvärdet borde vara det pris hon kan sälja för och jag är beredd att betala? Det gäller ju om köparen är utomstående. Måste hon sälja om jag köper till marknadsvärdet? Vad gäller juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 20:4 Ärvdabalken ska egendomen värderas som sådana de var vid dödstillfället. Värderingsmetoden är inte direkt skriven i lagen, utan följer av principer. Huvudprincipen är att marknadsvärdet vid dagen för arvsskiftet ska användas vid fördelningen, inte det värde som angetts i bouppteckningen och som också legat till grund för bodelningen. Arvingarna är dock fria att ge egendomen valfritt värde så länge de är överens om det vid upprättandet av arvskifteshandlingen. Den nuvarande regleringen gör det således möjligt att ta hänsyn till en värdeminskning.

Så det stämmer som du nämnt, att storleken på ditt arv räknas mot marknadsvärdet av fastigheten, och det priset kan mycket väl vara det du nämnt. Däremot finns det ingen rätt för dig att få köpa huset. Transaktioner är helt frivilliga och det finns inget tvång för att någon ska sälja sin fastighet endast för att man blir erbjuden ett marknadsmässigt pris, det utgör själva kärnan av avtalsrätt att ha den friheten.

Du har givetvis en rätt till ett arv, vilket till viss del innefattar fastigheten, 2:1 Ärvdabalk - och värdet på det arvet beräknas från marknadsvärdet. Men det finns ingen rätt till att få köpa huset, även om du ger ett pris långt mycket över marknadspriset, för det gäller det att ni kommer överens.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1114)
2021-10-27 Måste jag delta vid bouppteckningsförrättningen?
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?

Alla besvarade frågor (96608)