Värdeökning av bostad och egendomsfördelning vid skilsmässa

2017-07-30 i Bodelning
FRÅGA
Jag betalade kontantinsatsen på vår lägenhet vilket innebar ca 20% av värdet. Vi har inte skrivit något avtal om vad som händer med dessa pengar vid flytt till nästa hus eller vid möjlig skillsmässa. Jag tycker det rimligt borde fortsätta vara 20% av försäljningsvärdet av bostaden vi äger då det är en investering av mina pengar medan min make anser att summa gäller. Men i så fall sker ju ingen värdeökning av mina pengar och är alltså dåligt placerade? Vad stämmer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!

Värdeökning på bostad

Det är troligt att det har skett en värdeökning på bostaden och precis som du nämner har du rätt till den värdeökningen. Kontakta en mäklare för en värdering av er bostad.

Bodelning

När ett gift par separerar och begär äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras, utgångspunkten för vad som ingår i delningen ligger i egendomsförhållandet vid tidpunkten äktenskapsskillnaden samt vad av makarnas egendom som utgör giftorättsgods enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 Kap. 1§, 9 Kap. 2§ och 10 Kap. 1§. I bodelningen igår alltså giftorättsgods vilket förenklat kan sägas utgörs av makarnas egendom som inte uttryckligen genom äktenskapsförord, förbehåll vid gåva eller arv med förbehåll ska vara enskild egendom. Er lägenhet kan således bli del av detta giftorättsgods.

Enligt reglerna i ÄktB 11 kap. innebär detta dock inte per automatik att lägenheten kommer delas i mitten mellan dig din make. Vid bodelningen görs först en andelsberäkning och sedan en skuldtäckning för er, var och en för sig (alla dina tillgångar räknas samman och ev. skulder räknas av). Den summan av värderas egendom som återstår efter skuldtäckning räknas sedan samman och delas lika mellan dem, makarna får därmed lika stor del (ekonomisk) av det giftorättsgods. Efter denna beräkning ska en lottläggning göras, vilket innebär att makarnas egendomar fördelas på lotter och varje make har rätt att på sin lott få upp till den beräknade (ekonomiska) andelen av det giftorättsgods. Vid lottläggningen har varje make rätt att i första hand få sin egendom på sin lott, eller sådan egendom som hen önskar. Om ni är gifta, vilket jag utläser av din fråga, kommer lägenheten kunna ingå i beräkningen av dina tillgångar (din del av det giftorättsgods) och därmed kan din make få rätt till en ekonomisk del av lägenheten beroende på hur mycket tillgångar som ni vardera för in i bodelningen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95746)