Värdeminskningsavdrag och kostnad för retur vid distansköp

2019-12-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Har ett företag rätt att ta ut kostnader vid returer om % eller i fast avgift eller i mitt fall bådadera?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du ska returnera en vara och undrar på vilket sätt kostnaderna för detta får beräknas. Jag kommer att utgå från att du har köpt varan av en näringsidkare samt på distans (för privat bruk). Det här innebär att 2 kap. distansavtalslagen blir tillämpligt i ditt fall (1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § distansavtalslagen).

Vid distansköp har man som konsument alltid 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Jag tolkar det som att du har utnyttjat denna ångerrätt och nu ska returnera din vara.

Verkan av en sådan ångerrätt innebär att du som konsument utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, på egen bekostnad ska sända tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § första stycket distansavtalslagen). Företaget har alltså rätt att ta ut en avgift för returen. Denna bekostas vanligen som en fast avgift.

Om du som konsument har utnyttjat din ångerrätt, ska näringsidkaren återbetala det du betalade för varan (2 kap. 14 § första stycket distansavtalslagen). Däremot kan du som konsument även behöva ersätta näringsidkaren kostnaderna för värdeminskningen av varan (2 kap. 15 § p. 2 distansavtalslagen). Ett sådant avdrag görs när konsumenten hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att undersöka varans egenskaper eller funktion. Detta avdrag beräknas vanligen med en procentandel av varans utgångspris. Hur stort avdraget blir beror på hur använd varan anses vara. Jag förmodar att det är ett sådant värdeminskningsavdrag som det är fråga om i ditt fall.

Det som även ska beaktas är att företaget enbart kan begära att du som konsument ska betala för returen och ersätta värdeminskningen om de informerade dig om detta före köpet (2 kap. 2 § första stycket 9 och 10 distansavtalslagen). En sådan information ska ha delgetts på ett tydligt och begripligt sätt (2 kap. 3 § distansavtalslagen).

Sammanfattningsvis, kan ett företag kräva betalning för returen och även göra ett värdeminskningsavdrag med hänsyn till varans skick vid återlämnandet. Företaget ska ha informerat dig om dessa villkor före köpet. Du som konsument kan alltså behöva betala både för returen men även för den eventuella värdeminskningen av varan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (790)
2020-03-23 Ska faktura från hantverkare vara inklusive moms?
2020-03-22 Under vilka förutsättningar kan en säljare ta tillbaka en vara som köpts på kredit?
2020-03-22 Ångerrätt vid köp mellan privatpersoner
2020-03-19 Corona= force majeure?

Alla besvarade frågor (78470)