Värde av fastighet vid bouppteckning

FRÅGA
Jag vill att min son ensam skall ärva en fritidsfastighet med taxeringsvärde 13.000; marknadsvärde saknas. Vilket värde tas upp vid arvsskiftet. Tre barn, varav sonen är en, skall få sin laglott , ett fjärde barn enbart arvslottenmvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fastighet värderas normalt sett till marknadsvärdet vid bouppteckning i samband med arv. Marknadsvärdet är det värde fastigheten skulle inbringa vid försäljning idag. Saknas marknadsvärde, eller om det inte går att fastställa marknadsvärdet, kan dödsbodelägarna gemensamt komma överens om att fastighetens marknadsvärde ska bestämmas till taxeringsvärdet. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om värderingen kan en skiftesman anlitas.

Fastigheten tas upp i bodelningen till det fastslagna värdet minus eventuella lån på fastigheten, fiktiv mäklaravgift (vad det skulle kosta att sälja den), skatt på eventuellt uppskovsbelopp samt latent vinstskatt (22% av den vinst som skulle uppstå om fastigheten såldes idag).

För att försäkra dig om att fastigheten tillfaller din son i arvskiftet ska du testamentera den till honom. Observera att det finns regler om laglott, dvs rätten för bröstarvingar att få ut minst hälften av det arvingen skulle varit berättigad till vid arvskifte om testamente inte upprättats. Denna laglott får inte kränkas av testamentets innebörd.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll