Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! När ska brott/brottsmisstankar föranleda omhändertagande/vård enligt 3 paragrafen LVU?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken typ av brottslighet som krävs för att det ska kunna bli fråga om vård enligt 3 § lag om vård av unga, LVU (här).

Brottslighet eller brottslig verksamhet?

I paragrafen står det att det ska vara fråga om brottslig verksamhet, vilket vanligtvis är något mer allvarligt och omfattande än brottslighet. Med brottslig verksamhet menar man i första hand alltså inte mindre förseelser eller enstaka brott (om inte brottet är av allvarlig art), utan man menar situationer då brottsligheten har nått viss varaktighet och kontinuitet. Enstaka brott räknas som brottslig verksamhet bara om detta är ett uttryck för en bristande samhällsanpassning. För att ge ett exempel hade en person gjort sig skyldig till tre inbrottsstölder, men domstolen tyckte inte att det skulle räknas som brottslig verksamhet enligt 3 § LVU, se RÅ 84 2:31.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1207)
2020-11-29 Hur ändrar jag min adress?
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke
2020-11-27 Kommunernas näringsförbud
2020-11-27 Vad har kungen för arbetsuppgifter?

Alla besvarade frågor (86686)