FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt23/12/2018

Vård med stöd av LVU och samtycke

Hej!

Om det inte saknas ett bristande samtycke hos vårdnadshavare till insatser för deras barn men barnen (16 och 14) år vägrar de frivilliga insatserna, finns det förutsättningar för LVU då? Trots avsaknad av bristande samtycke hos vårdnadshavare?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förutsättningar för att tvångsvård med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska kunna företas framgår bland annat av 1 § 2 st. LVU:

"Den som är under 18 år ska beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 §§ föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv".

En allmän förutsättning för tvångsvård är att frivilliga vårdinsatser inte är möjliga. Frivilliga vårdinsatser föreligger när samtycke getts av vårdnadshavarna och, om den unge fyllt 15 år, av denne själv. Observera att ett samtycke bör vara skriftligt och helst ske på den upprättade vårdplanen.

Jag tolkar din fråga som att vårdnadshavarna samtycker till frivillig vård medan barnen inte vill medverka till vården. Socialnämnden ska i första hand försöka komma överens med vårdnadshavarna, och i vissa situationer den unge själv, om vård på frivilliga grunder. Om barnet har fyllt 15 år utgör hans eller hennes vägran ett hinder för frivillig vård. Vård enligt LVU kan då komma på tal. Är barnet däremot under 15 år får han eller hon inte bestämma över vården. Istället är det vårdnadshavarna som bestämmer över vården. Däremot kan barnets inställning trots allt omöjliggöra vård i frivilliga former. I sådana situationer blir vård enligt LVU tillämpligt även om vårdnadshavarna har samtyckt till vården i fråga.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo