Vård av barn utan vårdnadshavarens samtycke.

2017-12-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag undrar hur lagen ser ut idag när barn nekas vård för att en förälder motsätter sig det. (ex Frideborg, Balder, BUP). Barnet säger själv att det bevittnat våld och varit utsatt för våld samt att det funnits missbruksproblem hos den vårdnadshavaren som motsätter sig vården.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur lagen ser ut gällande vård av barn när en vårdnadshavare (oftast föräldrar) motsätter sig att barnet ska få den vård som barnet behöver.

Din fråga rör tvångsvård och tvångsomhändertagning av barn. Frågan regleras således både i Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Om något barn nekas vård så kommer socialtjänsten vara tvungen att vidta vissa åtgärder. Socialtjänsten har nämligen en skyldighet att ingripa om de vet att barn far lilla eller inte mår bra. Tex. om BUP får reda på att barnet för illa har personalen en anmälningsskyldighet till socialnämnden. Alla som jobbar med barn (framför allt offentliga sektorn) har en anmälningsskyldighet (14 kap. 1 § SoL)

Om nu, som i frågan, föräldrarna motsätter sig all vård så kommer barnet kunna tvångsomhändertas eller få tvångsvård (1 § LVU). Vilket innebär att en domstol efter en ansökan från socialtjänsten ska beslut om barnet ska tvångsomhändertas eller få annan vård emot vårdnadshavarens vilja. Socialtjänsten ser då till att barnet får den hjälp de behöver utifrån beslut (4 § LVU).

För att barnet ska få vård krävs det att barnet antigen far illa i hemmet, eller att barnet utsätter sig själv för fara. Barnet kan antigen omhändertas enligt ett ordinärt förfarande eller genom ett omedelbart omhändertagande (ett beslut som socialtjänsten kan ta direkt och senare ansöka om ett beslut om omhändertagande från domstol). Barnet kan då komma att flyttas till ett vårdhem, fosterhem eller liknande. I vissa fall kanske barnet inte behövs omhändertas utan det kanske bara är aktuellt med tvångsvård i hemmet eller utanför. Det kommer läggas upp en individuell vårdplan för barnet. (2-4 § och 6-9 § LVU).

Vilket innebär att även i fall vårdnadshavaren motsätter sig vård för barnet, så finns det regler inom SoL och LVU som ser till att barnet får den hjälp som barnet behöver oavsett föräldrarnas (vårdnadshavarens) samtycket.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1354)
2021-12-01 Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?
2021-11-30 Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?
2021-11-30 Kan jag få rättshjälp?

Alla besvarade frågor (97610)