Var vänder man sig om hyresgäst ligger efter med hyran och vägrar flytta?

Min hyresgäst är döende, från sjukhuset har man flyttat henne till äldreboende och hyran är inte betald, möbler är fortvarande i huset,

hennes barn har sagt att de ska tömma huset men det är inte gjort, hur gör jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du önskar att få din hyra betald samt avhysa de gamla ägarna från lägenheten.

Din fråga regleras i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFH).

Vad gäller angående hyran?

Mellan dig och din hyresgäst har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och hyresgästen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (hyreskontraktet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Vad gäller angående möblerna och avhysning från lägenheten?

Således kan du vända dig till kronofogden för att ansöka om avhysning (3 § första punkten BFH). Således ser kronofogden till att personen avlägsnar sig från fastigheten och tar sina tillhörigheter. Förfarandet liknar det som sker vid ansökan om betalningsföreläggande.

Ansökan om betalningsföreläggande och avhysning görs via kronofogdens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo