Var ska parkeringsbiljetten placeras?

2016-10-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har precis fått en p-bot trots att jag erlagt p-avgift. Min fjärr till centrallåset fungerade inte vid tillfället och jag var tvungen att fästa biljetten under vindrutetorkaren. När jag kom tillbaka satt min biljett tillsammans med en p-bot, dvs att p-vakten omöjligtvis kan ah missat detta. Jag har överklagat med samma förklaring. 1. Är jag helt körd om inte biljetten ligger innanför rutan trots att jag hänvisat till § Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering där det står "Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. "?2. Det står att bild är tagen - har jag rätt att begära denna?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

I vissa fall kan villkor förekomma på fram eller baksidan av parkeringsbiljetten som meddelar att biljetten ska läggas innanför bilens framruta. I det fall parkeringsavgift inte erlagts i enlighet med villkoren som förelegat på parkeringsplatsen, får kontrollavgift tas ut enligt 1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) (1984:318) se här.

Enligt 10 § LKOP får emellertid en avgift inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift. Det framgår inte av frågan huruvida du parkerat på kommunal eller privat mark. Om du parkerat på privat mark gäller LKOP, annars finns regler för hur parkeringsavgiften ska placeras i förhållande till fordonet i trafikförordningen (TF) (1998:1276) se här. TF:s regler om parkering gäller för allmänna (kommunala) gator och vägar. Det finns inga regler för hur avgiften ska läggas på/i bilen i LKOP men en sådan regel finns i TF vilken också torde kunna tillämpas analogiskt för privata parkeringar. Så vad säger TF om hur parkeringsbiljetten ska sättas i förhållande till fordonet? I 3 kap. 49 a § andra stycket TF föreskrivs att en avgift ska betalas på det sätt och till det pris som anges på platsen. Parkeringsbiljetten ska placeras framtill i fordonet, och om detta inte är möjligt, fordonet. Parkeringsbiljettens innehåll ska vara väl synliga och läsbara utifrån. Såvitt jag tolkat ditt fall har inga konstigheter skett, du har rätt att placera biljetten såsom du gjort. Om inte regn eller liknande förstört eller försämrat parkeringsbiljetten så att den inte längre är väl synlig och läsbar utifrån, har parkeringsägaren inte rätt att ta ut kontrollavgift eftersom det då vore uppenbart oskäligt. Om den som utfärdat kontrollavgiften satt denna på samma ställe som parkeringsbiljetten kan man hävda att det är uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift. Detta förutsätter givetvis att kontrollavgiften varit väl läsbar utifrån. Huruvida den var det framgår av bilderna som parkeringsbolaget tagit som brukar vara högupplösta. Om bilderna visar annat, är kontrollavgiften däremot giltig. Parkeringsbolagen skickar i regel inte ut bilderna som de tagit till en fordonsägare som fått en kontrollavgift förrän fallet gått vidare till domstol där bevisningen åberopas. Framgår det direkt av bilderna att det är uppenbart oskäligt kan handläggare på parkeringsbolagen i vissa fall annulera kontrollavgiften efter överklagan av kontrollavgiften.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (796)
2020-10-27 Måste riskutbildningen göras om vid återkallat körkort?
2020-10-26 Vad kan vi göra om Transportstyrelsen återkallar körkortet?
2020-10-26 Kan mitt körkort bli återkallat efter upprepade fortkörningar?
2020-10-25 Återkallat körkort eller varning?

Alla besvarade frågor (85427)