FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt04/05/2020

Var ska jag folkbokföras?

Hejsan! Kan jag Folkbokföra mig i fritidshuset när jag bor där 8 månader om året?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras främst i folkbokföringslagen.

En person ska folkbokföras på den adress i den kommun där han eller hon anses vara bosatt. Detta är folkbokföringsorten (6 § folkbokföringslagen). En person anses vara bosatt på den adress där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Den som kan anses vara bosatt på fler än en adress anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § folkbokföringslagen). När en person som tidigare varit folkbokförd i Sverige flyttar, ska denne inom en vecka anmäla flytten till Skatteverket (25 § folkbokföringslagen).

Skatteverket, den myndighet som ansvarar för folkbokföringen, får besluta att förelägga en person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt denna lagen, att antingen göra en sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring (31 § folkbokföringslagen). Detta kan förenas med vite för den som inte följer myndighetens uppmaning (37 § folkbokföringslagen). Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslutet om folkbokföring eller underlåter att folkbokföra sig, kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (42 § 1 st folkbokföringslagen).

Ovanstående innebär följaktligen att du ska vara skriven på den adress där du har din dygnsvila. Om det är fritidshuset så är det där du ska folkbokföras. Att inte följa det lagen stadgar är ett brott som kan föranleda böter eller fängelse.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?