Var kan jag vända mig om jag har blivit bestulen men inte kan få ersättning från mitt försäkringsbolag?

FRÅGA
Min mor blev bestulen på mobil o nycklar, o vibytte då låskolv i dörren. Det är polisanmält. Nu när vi kontaktade försäkringsbolag o vill ha de pengar för låskolven ( 2900kr) så får vi veta att mor endasthar bas försäkring o inga pengar utgår. Var kan man vända sig? Polisen sa brottsofferfonden. Ska tillägasatt min mor är 84 år. M.V.H E
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din mor blev bestulen på nycklar och mobil är hon ett brottsoffer. Brottsoffer kan få ersättning för de skador de lidit till följd av brottet. I ert fall har din mor lidit sakskada. Beroende på omständigheterna kring brottet kan hon också ha lidit skada som kränkning eller liknande.

Först och främst är det gärningsmannen som blir skyldig att betala skadestånd som ska täcka eventuella skador. Om gärningsmannen inte kan betala eller är okänd kan brottsoffrets försäkringsbolag gå in och betala. Detta gäller om du har en sådan försäkring.

Om du saknar sådan försäkring kan, i vissa fall, brottsskadeersättning utgå från brottsoffermyndigheten (1 § brottsskadelagen.). Brottsoffermyndigheten ger brottsskadeersättning i den mån varken gärningsman eller försäkringsbolag ger ut full ersättning (10 § brottsskadelagen.). I första hand ger brottsoffermyndigheten ut ersättning för personskada eller kränkning. Det är svårt att få ersättning för sakskador. Det utgår ifall gärningsmannen varit intagen på t.ex. kriminalvårdsanstalt eller i vissa fall boende för missbrukare (4–8 §§ brottsskadelagen.). Detta innebär att din mor kanske inte får pengar heller från brottsoffermyndigheten.

För att få ersättning från brottsoffermyndigheten krävs att du har undersökt andra sätt att få ersättning och att brottet är polisanmält (16 § brottsskadelagen.). Så innan gärningsmannen är dömd och det är utrett att hen inte kan betala skadestånd, eller innan förundersökningen är nedlagd, kan man inte få ersättning från brottsoffermyndigheten (15 § brottsskadelagen.). För att få brottsskadeersättning måste man ansöka till brottsoffermyndigheten som gör en bedömning (21 § brottsskadelagen.). Ansökan måste ha inkommit till brottsoffermyndigheten senast 3 år från det att brottet begicks, dom beslutades eller förundersökningen blev nedlagd (15 § brottsskadelagen.).

I din mors läge bedömer jag att hon troligen inte kommer kunna få brottsskadeersättning för den utbytta låskolven eller mobilen tyvärr, men jag rekommenderar att ni tar kontakt med brottsoffermyndigheten.

Du kan läsa mer på brottsoffermyndighetens hemsida här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma Frost
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?