Var kan en bouppteckning hållas?

Hej Var kan en bouppteckning hållas. Vi ska ha bouppteckning efter min mor, hon bodde i Värmland. Kan vi ha bouppteckning i Stockholm även om en av arvingarna bor i Värmland? Den andre arvingen bor på annan ort i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att kortfattat redogöra för vem som bestämmer var bouppteckningen ska hållas och därefter kommer jag att besvara din fråga angående var den egentligen får hållas, det vill säga om bouppteckningen kan hållas var som helst eller om det finns några begränsningar.

Bestämmelserna om bouppteckning finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem bestämmer var bouppteckning ska hållas?

Dödsbodelägare som har den avlidnes egendom i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor bestämmer tid och ort för bouppteckning. (20 kap. 2 § ÄB)

Med dödsbodelägare avses efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare. (18 kap. 1 § ÄB) Som nämnts behöver dödsbodelägarna vårda den avlidnes egendom för att få bestämma var bouppteckningen ska hållas. Det kan alltså vara så att bara någon av er får bestämma i denna fråga. Om exempelvis arvingen som bor i Värmland tar hand om din mors egendom är det alltså hen som har bestämmanderätten.

Om dödsbodelägare begär det ska en boutredningsman förordnas. (19 kap. 1 § ÄB) Om detta sker är det boutredningsmannen som får bestämma var bouppteckningen ska hållas.

Ibland kan ett testamente utse någon till testamentsexekutor. En testamentsexekutor ska se till att testamentet blir verkställt och hen får då också bestämma var bouppteckningen ska hållas.

Var kan bouppteckning hållas?

Bouppteckning får hållas i vilken ort som helst. Det finns alltså inga hinder att hålla bouppteckningen i Stockholm trots att övriga arvingar bor på andra orter. Bouppteckningen behöver inte heller hållas på den orten där din mor bodde. Det ankommer dock på den som har beslutanderätten att bestämma var bouppteckningen faktiskt ska hållas.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”