Var hittar jag lagstöd för att fullgörelseplikten av underhållsskyldigheten upphör att gälla om ett barn vid gemensam vårdnad bor i eget hem eller hos någon annan?

2018-10-06 i Underhåll
FRÅGA
Hejsan. Läste en fråga med tillhörande svar angående underhållsbidrag när barnet bor hos annan, på Lawline.se (2018-06-14)Där avslutas ert svar med "Vid gemensam vårdnad är dock ingen av föräldrarna skyldiga att utge underhållsbidrag när barnet bor hos en annan person (till exempel ett syskon) eller har ett eget hem."Var hittar jag lagstödet för detta??Vänligen
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör underhållsbidrag kikar vi närmare på föräldrabalken (FB).

Det finns inget direkt lagstöd

Som nämnt i rubriken finns det inget direkt lagstöd för påståendet. Det anses snarare framgå motsatsvis av samma paragraf som hänvisades till i det förra svaret du hittade.

Av paragrafen framgår det att " En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern, men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern." (7 kap. 2 § första stycket andra punkten FB).

Det min kollega anmärkt på är att det i paragrafen står att "barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern". Av lagkommentaren skriven av mycket erfarna jurister framkommer detsamma. I praktiken är det däremot inte så enkelt som att säga att så fort barnet inte bor med någon förälder, den underhållsskyldige slipper betala underhållsbidrag.

Hur man avgör var barnet bor

När man avgör vem barnet varaktigt bor hos kollar man i första hand på folkbokföringen. Huvudregeln är därför att barnet, även om han eller hon bor hos exempelvis en kompis, anses varaktigt bo med den förälder, vars adress barnet är folkbokfört på. Skulle barnet däremot vara folkbokfört hos kompisen kan slutsatsen bli den motsatta.

Däremot är inte folkbokföringen alltid avgörande. Faktorer som hur länge barnet vistas hos var och en av föräldrarna eller var barnet förvarar sina tillhörigheter kan också spela in i bedömningen (prop. 1978/79:12 s. 157 f.).

Resultatet av att barnet bedöms bo i eget hem eller hos någon annan och inte stadigvarande hos den andre föräldern innebär däremot, mycket riktigt, att fullgörelseplikten upphör.

Sammanfattning

Det finns inget direkt lagstöd för påståendet du hittade. Svaret är närmast en slutsats dragen motsatsvis av sjunde kapitlets andra paragraf i föräldrabalken. Lagkommentaren skriven av mycket erfarna jurister implicerar dock samma slutsats.

Som nämnt ovan är det däremot inte så enkelt som att säga att fullgörelseplikten av underhållsskyldigheten upphör så fort barnet bor eller vistas hos någon än någon av föräldrarna. Även andra faktorer spelar in i bedömningen av var barnet ska anses bo.

Resultatet av att barnet bedöms bo i eget hem eller hos någon annan och inte stadigvarande hos den andre föräldern innebär däremot, mycket riktigt, att fullgörelseplikten upphör.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (772)
2019-04-14 Räcker det att barnet är skrivet hos en av föräldrarna för att underhållsplikten ska gälla?
2019-04-10 Är hustru skyldig att försörja sin make?
2019-04-09 Beakta barns egna tillgångar, underhållsskyldighet?
2019-04-04 Biologisk förälder ska inte betala underhåll efter adoption

Alla besvarade frågor (68021)