Vår granne lyfter upprepande upp vindrutetorkarna och vrider in backspeglarna, är det brottsligt?

Hej. Vår granne irriterar sig på att folk (oftast besökare) parkerar sina bilar på ett ställe som han tycker är olämpligt, men där det är helt lagligt att stå. Grannen brukar protestera mot parkerandet genom att lyfta upp vindrutetorkarna och vrida in backspeglarna på bilarna som står där. Får man göra så? Eller kan det vara egenmäktigt förfarande. Han orsakar ingen skada, bara olägenhet. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egenmäktigt förfarande

Brottet egenmäktigt förfarande stadgas i 8 kap 8 § brottsbalken. Brottet blir aktuellt vid tre "typ-tillfällen":

då gärningsmannen olovligen har tillgripit något men inte har någon avsikt att behålla det tillgripna. (Exempelvis om man tar en cykel som står på en viss plats och använder den för att transportera sig till en annan plats, för att därefter överge cykeln.då annans besittning olovligen rubbas på så vis att den rätta ägaren hindras att använda föremålet som det är tänkt. (Exempelvis om man parkerar på annans förhyrda parkering) då gärningsmannen med våld motsätter sig laga självtäkt. (Exempelvis om man kommer hem och upptäcker att det pågår ett inbrott och då försöker ta tillbaka stöldgodset från gärningsmannen och denna person motsätter sig tillbakatagandet med våld.)

Den gärning du beskrivit passar alltså inte in på någon utav dessa "typ-tillfällen".

Ofredande

Det brott som möjligtvis kan bli aktuellt är ofredande som stadgas i 4 kap 7 § brottsbalken. I paragrafen lyder följande "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt…". Ett ofredande kan exempelvis vara att man knuffar någon, spelar hög musik med medvetenheten att man stör grannarna samt terroriserar någon med telefonsamtal. Om det finns möjlighet att bevisa att grannen lyfter upp vindrutetorkarna och vrider in backspeglarna med medvetenheten att denne gör något fel samt den utsatta för en kännbar fridskränkning. Om det är frekvent återkommande finns möjlighet för att handlingen kan bedömas som ett ofredande.

Det finns möjlighet att upprätta en polisanmälan avseende grannens beteende. Det kan ni göra genom att besöka polisstation eller ringa 11414.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”