Vår granne förföljer oss

FRÅGA
Hej!Vi har en granne som trakasserat oss sedan vi flyttade in, hon ringer kommunen och anmäler oss oavbrutet. Hon kan stå utanför fönsterna och titta in. Hon har trängt sig in i lägenheten utan tillåtelse...Så fort man har tvättat så ska hon kontrollera så det är städat. Hon gör livet något så fruktansvärt jobbigt så vi vill inte gå utanför dörren längre. Finns det något vi kan anmäla henne för? För detta måste få ett slut. Nu har vi sagt upp lägenheten på grund av hennes psykningar men undrar om det finns möjlighet till skyddad adress? Tror inte hon kommer sluta nämnligen. Har även fått till oss att hon anmält barnfamiljer tidigare, samt folk med hundar. Den här människan är en fara för allmänheten. Så sent som igår försökte hon preja bilen och följde efter oss så vi fick ta en avstickare fort för att bli av med henne...Tacksam om svar snarast!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

För att hjälpa dig att reda ut vad din granne har gjort sig skyldig till kommer jag här att kort gå igenom några olika brott som hon eventuellt har gjort sig skyldig till.

Hemfridsbrott

Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott (4 kap 6 § Brottsbalk). Att hon utan lov tagit sig in i er lägenhet är ett hemfridsbrott.

Olaga hot

Den som med vapen eller annars med hot om brottslig gärning hotar en annan person, på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för ens säkerhet döms för olaga hot (4 kapitel 5 § Brottsbalk). Det krävs alltså dels att hotet gäller en olaglig gärning och att det är allvarligt menat. Att hota med att anmäla er till kommunen är inte ett hot om en olaglig gärning, och bestämmelsen blir inte tillämplig då. Att hota med att köra på er är ett hot om en olaglig gärning.

Ofredande

Den som fysiskt antastar eller utsätter någon för stötande kontakter, eller annat hänsynslöst beteende, döms för ofredande, om beteendet typiskt sett är sådant att det kränker den utsattes frid på ett kännbart sätt. Detta brott kan ta många olika former, men att hon står utanför er lägenhet och tittar på er och att hon följer efter er är en typ av beteende som typiskt sett är sådant att det kränker den utsatte (4 kapitel 7 § Brottsbalk).

Olaga förföljelse

De brott jag nu räknat upp ingår i den typen av brott som utgör olaga förföljelse (4 kap 4b § Brottsbalk). Om gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av er integritet kan er granne dömas för detta. Av informationen jag fått av dig är det svårt för mig att göra bedömningen om kränkningarna är tillräckligt omfattande för att utgöra olaga förföljelse, men paragrafen är tänkt att fånga upp människor som begår mindre allvarliga brott systematiskt för att kränka en enskild. Olaga förföljelse är ett allvarligare brott med 4 års fängelse som maxstraff.

Jag råder er att göra en polisanmälan av det er granne utsatt er för, försök att ta upp så många incidenter som ni kan minnas. Jag är ledsen att ni behövt flytta för att undkomma situationen. För att ansöka om skyddad identitet kontaktar ni skatteverket, här kan ni läsa mer om vad det innebär. Behöver ni stöd kan ni kontakta brottsofferjouren, man behöver inte ha anmält ett brott för att få stöd.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll