FrågaÖVRIGTÖvrigt20/05/2022

Var går gränsen mellan parkering och på-/avlastning?

Jag undrar om jag ska gå till tingsrätten för att driva en kontrollavgift vidare? Kan jag ha någon chans att vinna?! Jag parkerade utanför en kiosk, dubbelblinkade var inne Max 2 min för att hämta stort paket som jag behövde hjälp att lasta in i bilen. Plötsligt springer kioskägaren ut för han ser att parkeringsvakten sätter en bot på rutan. Hon har klockat mig på 1 minut. Jag förklarade att jag inte parkerat utan endast står för att lasta stort paket. Jag har överklagat till parkeringsbolaget men de anser att det inte finns ngn generell regel för hur länge en parkeringsvakt måste övervaka fordonet och att de anser att bevakningstiden var skälig. Jag bestrider detta då jag inte hade parkerat utan endast stod där för att lasta och det inte är skälig tid att hinna in i butiken, vänta på sin tur, få paketet och sedan lasta det..

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Markägare kan ha rätt att ta ut kontrollavgifter vid olovlig parkering enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Detta får ske under två huvudsakliga förutsättningar. Dels måste markägaren tydligt ha tillkännagivit ett parkeringsförbud genom skyltning med vägmärken, dels ska någon faktiskt ha parkerat i strid med skyltningen (1 och 3 § lagen om lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Jag förutsätter att det fanns ett parkeringsförbud i ditt fall som dessutom tillkännagivits på ett regelrätt sätt. Frågan som kvarstår blir därför om din placering av fordonet ska räknas som en parkering.

Vad räknas som parkering?

Hovrätten har slagit fast att ”parkering” normalt ska bära samma definition som i 2 § förordningen om vägtrafikdefinitioner (RH 2020:13). Där anges det att parkering innebär en uppställning av ett fordon (med eller utan förare) som sker av annan anledning än då uppställningen:

1. föranleds av trafikförhållanden,

2. sker för att undvika fara, eller

3. sker för på- eller avstigning, eller på- eller avlastning av gods.

Hur lång tid får på- eller avlastning av gods ta?

Det finns ingen regel beträffande hur lång tid en på- eller avlastning får ta. I stället får en bedömning göras från fall till fall kring om det rört sig om en parkering eller en på/avlastning (detta framgår av domstolspraxis, se t.ex. RH 1986:168). Hur som helst står det klart att på- och avlastning inte bara omfattar själva in- och urlastningen vid fordonet, utan även förflyttning av gods till och från (samt inom) en fastighet. Detta har Högsta domstolen konstaterat i fallet NJA 2014 s. 929. Det krävs dock att på- eller avlastningen sker med kontinuitet för att uppställningen av fordonet inte ska betraktas som en parkering. Bara den omständigheten att man bär med sig packning till eller från ens parkerade bil innebär till exempel inte att det ska betraktas som en lastning. Är fordonet däremot uteslutande uppställt för på/avlastning av gods, och uppställningen sker tillfälligt med kontinuerlig lastning, ska det betraktas som ett på- eller avlastning. 

Hovrätten har vidare konstaterat att en uppställning av ett fordon under 7 minuter skapar en presumtion (ett antagande) om att bilen är parkerad. I dessa fall måste bilägaren kunna göra det sannolikt att det i stället varit fråga om en på- eller avlastning för att undvika kontrollavgiften (RH 2020:13). Detta är dock fullt möjligt. I en ny hovrättsdom från år 2022 kom domstolen fram till att det varit fråga om avlastning när ett fordon ställdes upp i 20 minuter, då ägarna kontinuerligt hade återvänt till fordonet för att hämta saker. I fallet lämnade ägarna fordonet i 5 minuter vid något tillfälle (Svea hovrätts dom d. 15 februari 2022, FT 3928-21). 

Sammanfattning - vad gäller i ditt fall?

En kontrollavgift får bara utfärdas för parkerade fordon. I din fråga framgår det att du lämnat din bil i max 2 minuter för att hämta gods att lasta in i bilen. Detta låter för mig som ett solklart fall av pålastning, vilket mot bakgrund av hovrättspraxis inte kan ligga till grund för en kontrollavgift. Om du vill ta ärendet vidare till tingsrätten är upp till dig, men om du gör det rekommenderar jag att du tar juristhjälp. Du kan boka en tid med någon av våra jurister via den här länken https://lawline.se/boka 

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig!

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”