Var går gränsen mellan ofredande och olaga förföljelse?

Hej, var går gränsen mellan ofredande och olaga förföljelse?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ofredande
Ofredande regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken och innebär att fysiskt antasta annan eller utsätta annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande och syftet med gärningen är att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Olaga förföljelse
Olaga förföljelse regleras i 4 kap. 4b § brottsbalken. Av paragrafen framgår att den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör bland annat ofredande, döms om var och en av gärningarna inneburit ett led i upprepad kränkning av personens integritet. Det ska således vara förföljelse med flertalet gärningar, där varje enskild gärning utgör ofredande, och detta därför inneburit upprepad kränkning.

Gränsdragning
Det är svårt för mig att säga exakt var en sådan gräns skulle dras. Det försvårar det ytterligare att inte ha ett konkret fall för handen. Antalet gärningar som krävs för att det ska ses som olaga förföljelse är beroende av gärningarnas karaktär. Däremot kan det konstateras utifrån att läsa paragraferna, att det åtminstone måste vara mer än en gång, det vill säga åtminstone två gånger. Det kan emellertid vara svårt att hävda att två ofredanden skulle vara ett led. Därför bör en gräns kunna dras vid tre fall av ofredande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”